(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Tavaly ünnepelte megalakulásának tizedik évfordulóját a lévai katolikus magyar egyesület. A jubileumhoz igazodva számos rendezvényt, köztük Böjte Csaba ferences szerzetes által celebrált ünnepi szentmisét szerveztek. 2023 végén jelentették meg a Lévai Szent László Kör egy évtizedes múltját felölelő kemény borítású kötetet.

Ahogy a szerző, Müller Péter, a kör vezetője a bevezetőben írja: „Mint minden ilyen jellegű kiadványnak, így ennek is az a célja, hogy felidézze az elmúlt egy évtized történéseit, számot vessen a kör eddigi tevékenységéről, valamint erőt és hitet adjon a munka folytatásához.”

Ugyancsak szól arról, hogy a mára már szórványvidéknek számító Léván igen fontos a magyar nyelvű kiadványok megjelentetése. Ezzel kapcsolatban kifejti:

„Az emlékkönyv további célja, hogy az utókor számára megörökítse a lévai római katolikus magyar közösség összes olyan eseményét , amelynek a Lévai Szent László Kör  és a lévai magyar római katolikus közösség részese volt szervezőként, társszervezőként, támogatóként vagy akárcsak résztvevőként.

A több mint kétszáz oldalas könyv három fejezetre oszlik. Az első fejezet röviden felvázolja a lévai római katolikus  egyleti élet történetét. Itt szól a mai kör elődjeinek és példaképeinek tartott korábbi egyletekről, egyesületekről. Ezek javarészt a 19. század utolsó negyedében, valamint a századforduló esztendeiben jöttek létre.

A következő jelentősebb fejezet a Lévai Szent László Kör megalakulását, közösségi életét taglalja. A kötet ismerteti a kör megalakulásának előzményeit, a lévai magyar nyelvű katolikus hívők helyzetét. Bemutatja a kör jelképeit, a címerüket, zászlójukat, öltözetüket, valamint a himnuszukat.

Számba veszi továbbá a körnek adományozott ereklyéket, melyeket a megalakulásuk jubileuma alkalmából kaptak. Közlik a Lévai Szent László Kör a jubileumra írt imáját.

Részletezik a kör tevékenységének sokszínűségét. Összegzik a gyermekfoglalkozásokat, az egyetemes keresztény magyar kultúra helyi terjesztésének és a keresztény értékek ápolásának módjait. Itt olvashatunk arról is, hogy a kör miként kapcsolódott be az elmúlt években meghirdetett emlékévek programsorozatába. Megemlékeztek Szent Lászlóról, Esterházy Jánosról, Kucsera Ferenc lévai emlékének helyi ápolásáról.

Közösségi alkalmaik részei a rendszeresen szervezett kirándulások és zarándoklatok. Ezeket is csokorba szedi a kiadvány. A kör tagjai számára már hagyománnyá vált a jelentős keresztény ünnepeinkhez kapcsolódó adománygyűjtés. A karácsony és húsvét előtti időszakban szervezik meg az önkéntes adománygyűjtést a rászoruló lévai családok számára.

Már több mint fél évtizede gondoskodik a kör tagsága a lévai sírkertben lévő négy nyughely rendszeres gondozásáról. Emellett bekapcsolódnak egyéb lévai magyar szervezetek által indított önkéntes munkálatokba is. Partnerként, társzervezőként részt vállalnak a közös rendezvények szervezésében, ezzel is erősítve a lévai magyar közösség összefogását. Ezekről is ír a kiadvány. Ismerteti a kör mindenkori vezetőségének névsorát is.

A könyv harmadik fejezete a Lévai Szent László Kör 2013. január elseje és 2023. október elseje közötti tevékenységének rövid, címszavas jegyzékével zárul.

A könyv  írásaihoz gazdag képanyag társul. Mint a szerző ezzel kapcsolatban írja: ez a kiadvány a kör belső adatgyűjteményének, valamint az írott és digitális sajtó forrásainak felhasználásával készült.

„Ez az emlékkönyv azért születhetett meg, mert a Jóisten kegyelemből, imáikból erőt merítve egy évtizede Önökkel együtt dolgozunk, mellettünk állnak, támogatják társulásunk munkáját. Ez a közös munka, az eredményeink mellett, az átélt élményeken keresztül összetartozó közösséggé kovácsolt bennünket” – fogalmaz befejezésül Müller Péter.

A jubileumi emlékkönyv a lévai Reviczky Társulás segítségnyújtása mellett és a diószegi Lanz Roland vezette Pannonia Polgári Társulás támogatásával jelent meg.

A jubileum kapcsán megtartott történelmi előadásról bővebben ITT olvashatnak, a Böjte Csaba által celebrált ünnepi szentmiséről ITT olvasható az összefoglaló. A portálunkon megjelentetett további beszámolók az alábbi linken érhetőek el. A Lévai Szent László Kör közösségi oldala ITT érhető el.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)