Böjte Csaba a lévai katolikus templomban (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A Lévai Szent László Kör megalakulásának 10. évfordulója alkalmából tartottak ünnepi szentmisét július 30-án a lévai Szent Mihály arkangyal-plébániatemplomban. A homlokzatán Szent László szobrával díszített templomban Böjte Csaba ferences rendi szerzetes celebrálta az ünnepi alkalmat. Prédikációjában a szeretet és a párbeszéd fontosságára hívta fel a nagy számban jelenlévő hívek figyelmét.

A szentmise kezdete előtt Ivkovič Krisztina röviden ismertette a Lévai Szent László Kör megalakulásának mozzanatait, célkitűzéseit, s mindenkori tevékenységi körét. Kiemelte a lévai magyar katolikus hívek közösségéért folytatott munkáját.

Megtelt hívekkel a Szent Mihály arkangyal-plébániatemplom (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

„Fontos mérföldkő számunkra a mai szentmise, hiszen közösen adhatunk hálát az elmúlt évtizedért. Küzdöttünk és küzdünk a mai napig is, mert nem könnyű, főleg Léván, főleg katolikus magyarként”

– hangzott el szentmise kezdete előtt.

Böjte Csaba a párbeszéd fontosságáról szólt Léván (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Böjte Csaba prédikációjában első gondolatfonalként Szent István és Szent László királyunk életéből vett példákat, kiemelve keresztény erényeiket. Emellett saját életéből, valamint az árvaház életéből merítve szólt a szeretet és a párbeszéd fontosságáról. Jelezte: problémákat oldhatunk meg a megfelelő párbeszéddel.

Napjaink egyik jelentős problémájának nevezte a párbeszéd hiányát. Még családi körben is nagyon keveset beszélgetünk, s nem hallgatjuk meg a partnerünket – hangzott el a prédikációban.

A Lévai Szent László Kör zászlajának felszentelése (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A zarándoklatok kitűnő alkalmak a befelé fordulásra, az egymásra figyelésre és egymás meghallgatására – szögezte le Böjte Csaba. Itt felelevenítette a szombati pozba-szentkúti zarándoklatot, melynek szintúgy Csaba testvér volt a celebránsa.

„Keresztényként gyakoroljuk ezt a párbeszédet. A jubileumát ünneplő Lévai Szent László Körnek azt kívánom, hogy legyen a párbeszédek köre. Hiszen egymást megismerve közelebb kerülünk egymáshoz. Éljünk a lehetőséggel, térjünk a párbeszéd útjára”

– fogalmazott üzenetként Böjte Csaba.

Müller Péter (j.) megköszöni Böjte Csaba szolgálatát (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A szentmise végén Müller Péter, az ünneplő katolikus kör vezetője hálatelt szívvel köszönte meg Csaba testvér szolgálatát. Mint mondta: „jelenlétével és személyes találkozásával támogatta a katolikus közösséget, felekezeti hovatartozás nélkül erősítette az itt élő magyarság hitét.”

Hozzátette: Böjte Csaba személyében az egyetemes egyháztörténet legkiválóbb személyisége, a gyermek Jézus arca látogatott el Lévára.

Az ünnepi alkalmon Böjte Csaba megszentelte a katolikus kör új zászlaját. Ugyancsak a Szent  Mihály arkangyal-plébániatemplomban vasárnap délelőtt hangzott fel először a Lévai Szent László Kör himnusza. Szövegét Pintér Zoltán nyugállományú kanonok, felvidéki papköltő írta, dallamát Wurczer Péter szerezte.

Hívekkel teli templom (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A lévai magyar katolikus közösség ereklyékkel is gazdagodott az ünnep folyamán. Szent László és Szent István ereklyéit Kovács Gábor, a Szent György Lovagrend Budavári Fraternitás priorja adta át Müller Péternek.

A székely himnusz, nemzeti imánk, valamint a Boldogasszony Anyánk közös éneklésekor a hívekkel megtelt nagy befogadóképességű templom messzire zengte a keresztény hit és a magyar közösségi lét erejét.

Az ünnepi alkalom a Szent László-litánia felolvasásával ért véget a templomban. A Lévai Szent László Kör kerek évfordulójáról bővebben az alábbi cikkünkben olvashatnak.

Az ereklye megtekintése és megérintése (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Mint arról korábban beszámoltunk, Böjte Csaba július utolsó hétvégéjén három felvidéki településen tartott szentmisét, szombaton délelőtt Pozba-Szentkúton, majd délután Csallóközcsütörtökön végül vasárnap délelőtt Léván szolgálta a felvidéki magyar híveket.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)