Peter Pellegrini (Fotó: TASR)

Az államfőnek mindig a nemzetállami érdekeket kellene védenie a nemzetközi színtéren. Az az elmélet, hogy a kormányt kell ellensúlyoznia, konfliktust eredményez az intézmények között, és az emberek ezt nem akarják – jelentette ki a TASR-nek adott interjúban Peter Pellegrini államfőjelölt.

Szerinte olyan államfőre van szükség, aki együttműködik a kormánnyal, ha jó megoldásokról és az emberek életkörülményeiről van szó, és aki mindig az emberek oldalán áll, ha a kormány visszaélne a bizalmukkal. Pellegrini azt is leszögezte, nem engedi meg, hogy Szlovákia lemondjon a tagállami vétóról az EU-ban. A TASR az összes államfőjelölttel interjút készített.

Ön szerint mi a szlovák államfő legfontosabb feladata?

Rendkívül fontosnak tartom, hogy egy államfőjelöltnek olyan programja legyen, amely előbbre viszi az országot és segít az embereknek. Szlovákiának nyugalomra van szüksége és együttműködésre. Olyan államfőre, aki az emberek államfője, és aki nemzetközi szinten mindig a nemzetállami érdekeket fogja képviselni, a „Szlovákia az első” jelszó jegyében. Olyan államfőre, aki együttműködik a kormánnyal, ha jó megoldásokról és az emberek életéről van szó, aki mindig az emberek oldalán áll, ha a kormány visszaélne a bizalmukkal. Az elnöki palota nem lehet pusztán az alkotmányos procedúrák és a hivatali formalitások helyszíne. Olyan elnök kell, akinek fontos a régiók fejlődése, a nemzeti kultúra és azoknak a dolgoknak az erősítése, amelyek a nehéz időkben világítótoronyként mutatták az utat a nemzetnek. Emellett az elnöki palotának egy olyan helynek kell lennie, amely évekre előrevetíti, merre kell haladnia hazánknak. Az én elképzelésem egy összetartó és egységes Szlovákia, amely a legfejlettebb országokkal is állja a versenyt. Egy olyan Szlovákia, ahol béke honol, és minden ember méltó életet tud élni.

Az államfő mely jogkörét tartja a legfontosabbnak, és melyiket a legkevésbé, esetleg melyik jogkörrel nem élne?

Az elnöki jogkörök lehetőséget adnak az államfőnek a programja és elképzelései megvalósítására. Minden egyes elnöki jogkörnek megvan a maga jelentősége, és megadják a lehetőséget a programom megvalósítására, amely a nyugodt és méltóságteljes élet megteremtésén és a nemzetállami érdekek nemzetközi képviseletén alapul, a „Szlovákia az első” jelszó jegyében. Sosem fogok hozzájárulni ahhoz, hogy Szlovákia lemondjon az uniós vétójogáról. A hadsereg főparancsnokaként sosem fogom hozzájárulni szlovák katonák kiküldéséhez Ukrajnába. Szintén támogatni akarom a hatásköreim segítségével a kormány minden döntését, amely a méltó életkörülmények megteremtését célozza, segíti a régiók fejlődését, mert csak egy országunk van, és kötelességünk építeni és fejleszteni.

Egyes pártok a parlamenti választási rendszer módosítását javasolják. Helyesnek tartja ezt az elképzelést, államfőként aláírná ezt a törvényt?

Választási kampányában is beszélt a Hlas-SD a választási rendszer olyan módosításáról, amely a régiókat erősítené. Rengeteg tehetséges regionális politikus van, akik a módosítással lehetőséget kapnának a parlamenti politizálásra. A vita még csak most kezdődött, egyelőre inkább elméleti síkon zajlik, tehát még nincs mit aláírni.

Hogyan viszonyul az ország NATO- és EU-tagságához? Már 20 éve tagok vagyunk.

Az EU és a NATO megteremti számunkra az azonos értékrenden alapuló közös gazdasági és biztonsági teret, amelyben szabadon fejlődhet a társadalmunk. Egy olyan világban, amelyben nem változtatják meg erőszakkal a határokat. A tagságunk garancia az ország területi egységére. Bár időnként születnek olyan döntések az EU-ban, amelyek nem egyeznek Szlovákia nemzetállami érdekeivel, a sajátjainkat is elérhetjük, ha felelősen tudunk élni a vétójogunkkal.

Az államfő egyben a fegyveres erők főparancsnoka. Mit gondol a hadsereg költségvetéséről, modernizálásáról, erősítéséről, tekintettel a keleti határunkon túl zajló történésekre?

Szlovákiának megbízható és kiszámítható politikát kell folytatnia. Dinamikusan változó világunkban fontos, hogy teljesítsük NATO-tagságunkból fakadó vállalásainkat. Minden felelős kormány és államfő számára kihívás olyan modern hadsereg kiépítése, amelynek a kollektív védelem biztosításában is jelentősége van. Ugyanakkor a haderőfejlesztést sosem szabad az emberek szociális helyzetének rovására végrehajtani.

Mit gondol Ukrajna segítéséről? Támogatja az uniós csatlakozását? Az unió bólintott a csatlakozási tárgyalások megkezdésére.

Az Ukrajnának nyújtott segítségünk csak humanitárius jellegű lehet. Ellenzem, hogy szlovák katonákat küldjünk ukrán területre, ezt sosem hagynám jóvá. Örülnék, ha valaki végre a béketárgyalások tervével állna elő. Ha meg is kezdődnének a konkrét csatlakozási tárgyalások Ukrajnával, nehéz megmondani, hogy mennyi időn belül lehetne lezárni azokat. Elég csak megnézni, mi a helyzet a balkáni bővítési folyamattal.

Az államfőnek ellensúlyt kell képeznie a kormánnyal szemben? Ha igen, miért?

Az államfő feladata, hogy az emberek köztársasági elnöke legyen. A kormány ellensúlyozására vonatkozó elképzelés más szóval intézmények közti konfliktust jelent. Az emberek nem ezt akarják. Ezért én nyugodt, méltóságteljes életet kínálok, és azt, hogy egy büszke Szlovákiáért fogok dolgozni.

(TASR)