A Tompa Mihály Református Gimnázium diákjai és tanárai Szenczi Molnár Albert születésének 450. évfordulója alkalmából ünnepi műsort szerveztek 2024. április 18-án a rimaszombati református templomban.

Molnár Beáta, a Református Oktatási Központ igazgatója köszönetet mondott nt. Kovács Tímár Ildikó lelkipásztornak a műsor összeállításáért, Zsélyi Katalinnal a szakmai tanácsokért, a gimnázium diákjainak és a Sósik Szilárd énekkarnak a szereplésért, a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma kórusának a zsoltárok énekléséért és a látogatásért. A megemlékezés a Himnusz közös eléneklésével ért véget.

A református énekeskönyv mind a mai napig a Szenczi Molnár Albert (1574-1634) által fordított százötven zsoltárral kezdődik. Úttörő jelentőségű latin szótára átdolgozásokkal a 19. század közepéig használatban volt; sok irodalmi, tudományos műszónak nála olvasható az első magyar nyelvű meghatározása. Nyelvtana kora tudományos színvonalának javát képviseli. Célja az volt, hogy idegenek számára lehetővé tegye a magyar nyelv elsajátítását. Grammatikája az első olyan magyar nyelvtan, amely mondattannal együtt fennmaradt. Már 1607-ben lefordította a heidelbergi kátét, amely nem sokkal később kötelező tananyaggá vált.

Pósa Homoly Erzsó felvételei

(HE/Felvidék.ma)