(Fotó: Durdík család archívuma)

Néhány nappal ezelőtt, június 19-én, a római Szent Péter-bazilika előtti téren Ferenc pápa áldotta meg azt a márványkeresztet, amely Somorja legújabb kápolnáját fogja díszíteni. A kápolna megálmodója és adományozója a város szülötte, Durdík Rudolf helyi közjegyző, diplomata, San Marino tiszteletbeli konzulja volt, aki személyesen vitte az egyházfő elé a kápolna fontos darabját, s számolt be a Szentatyának a készülő kápolnáról, melynek teljes elkészülésére és ünnepélyes megáldására a közeljövőben kerül majd sor.

Durdík Rudolf már a múltban is fontosnak érezte, hogy Szűz Mária városáról – a csallóközi Somorjáról hírt adjon a római katolikus egyház fejének, s néhány évvel ezelőtt vele áldatta meg szülővárosa címerét is, melyben Szűz Mária látható az ölében ülő kis Jézussal. Ez az értékes megáldott címer azóta a somorjai városházán a mindenkori polgármester irodáját díszíti.

(Fotó: Durdík család archívuma)

Jelen esetben a városáért már eddig is sokat tett közjegyző azért tartotta fontosnak a Szűz Mária-tisztelettel évszázadok óta jellemezhető város szélén egy új kápolna emelését – melyben szintén helyet kap a város máriás címere –, mert szeretné a köztudatban mind jobban elmélyíteni azt,

hogy Szűz Mária és Szent Fia oltalmára a mai kor emberének, a város mai lakóinak, és a forgalmas úton a várost átszelő ma emberének is pótolhatatlanul szükséges ez az égi oltalom.

Az új kápolna saját családjának és egész városának háláját is ki akarja fejezni, többek közt a koronavírus-járvány elmúlásáért, a nehéz időszak átvészeléséért.

(Fotó: Durdík család archívuma)

A jelen és a múlt mellett azonban a jövőre nézve is üzenetet kíván hordozni az emberek számára ez a kápolna, mégpedig azt, hogy az emberek imádkozzanak a város jövőjéért, a lakók jövőbeli jólétéért, a felnövekvő új generációért is, a folytatást is Szűz Mária és rajta keresztül Jézus Krisztus kezébe helyezve. Erre azért is nagy szükség van, mert sajnálatos módon a városban rohamosan terjednek a hazárdjátékok, egyre gyarapszanak azok a helyek, melyek működtetése törvényszerűen magával hozza a garázdálkodás és erkölcsi romlás veszélyeit is.

„Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg” – fohászkodjuk gyakran, a Szűzanyát kérve. Somorja város új út menti kis kápolnája is azt szeretné a mindennapokban rohanó embereknek közvetíteni, hogy úton levésük, sőt, egész életük útja során mindig merjenek gyermeki bizalommal az Égi Édesanyához fordulni, aki Szent Fia elé viszi kéréseiket.

(Fotó: Durdík család archívuma)

E Szent Fiú határtalan szeretetére utal a kápolnát megkoronázó kereszt, Aki még életét sem kímélte értünk áldozni, szeretetből vállalva a kereszthalált.

A Rómában, Ferenc pápa által megáldott márványkereszt a város ragaszkodásának kifejezője is akar lenni az Egyházhoz, Jézus Krisztushoz, a hithez, a vallásossághoz.

Felhívás arra, hogy ez a hűséges ragaszkodás tudja a várost segíteni abban, hogy olyan város maradhasson Somorja, amelynek lakóiban, családjaiban, közösségeiben a Szűzanya örömét leli. Olyan város maradhasson, ahol mindig több lesz a templomba járók száma azokénál, akik a gombamód szaporodó játékbarlangokban időznek.

(Fotó: Durdík család archívuma)

Az új kápolna adományozója, Durdík Rudolf és családja, valamint a tervező, Kulcsár Magdolna, illetve a kápolna építésén dolgozók számára, csakúgy, mint az egész városnak nagy megtiszteltetés, hogy Ferenc pápa is tud erről a kezdeményezésről, áldását adta erre a műre és imádkozik a városért. A tervek szerint a kápolna a város római katolikus plébániatemplomának, Nagyboldogasszony ünnepének táján kerülhet majd megáldásra.

(Molnár Tamás/Felvidék.ma)