3.1 C
Bratislava
3 C
Dunajská Streda
-0.9 C
Banská Bystrica
3 C
Košice
1 EUR: 312 HUF
1 EUR: 1.12 CZK

Szerintem

A véleményrovatunkban névvel megjelent cikkek nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját.

Vasárnap katolikus templomainkban a szentmisét az Isten áldjon, tünde játék, te világi élet... kezdetű, XVII. századi bűnbánati énekkel zárták. Mintegy felkészítve a hívő embert a nagyböjtre, melynek...
Nem tudom, hogy Bugár Béla felmenői között van-e román, de hogy különös viszonyt ápol az árulás intézményével, az kétségtelen. Ugye tudjuk, hogy a nagyra...

Egy élet törött cserépdarabjai

Az idős asszony korán ébredt. Évek óta rosszul alszik, hajnaltól álmatlanul forgolódva várja, hogy kivilágosodjon, feleslegesen nem akarja a villanyt égetni, de mit is...

Kisiskolák, diáklétszámok másfajta megvilágításban

Érdeklődéssel és örömmel olvastam honlapunkon nemrégiben Rehák Tünde Probléma, vagy kínálkozó lehetőség a kisiskola? című írását. Különösen az tetszett, hogy a szerző megpróbálja a...

Szólásszabadság

Vannak agyonragozott fogalmak. Többnyire azok okoskodnak, akiknek e fogalmakról fogalmuk sincs. Ráadásul kizárólag saját szempontjukból közelítik meg a kérdést. Valahogy úgy, hogy én elmondhatok...

Kotleba már tényleg a kapuk előtt?

A 2020-as parlamenti választásokig 23 nap van hátra. Bár Szlovákia megalakulása óta végtelenített választási lázban ég, talán sose volt még ennyire kiélezett a politikai helyzet, mint most. Soha ilyen távol nem voltak még egymástól baloldali, konzervatív, liberális és szélsőséges (mondjuk ki, nyugodtan, fasiszta) eszmék, mint az idén. Igaz, nem kizárólagos szlovákiai jelenségről van szó, de ennyire kiélezetten mint Szlovákiában, még nem csapódott le sehol

Patrik, Laci és…

Az utóbbi hetekben sokan megosztottak az egyik közösségi hálón egy antiintellektuális mémet, amely nagyjából azt hirdeti, jobban teszi a kamasz, ha egy tisztességes szakmát...

Egy tanár, a katedrán kívül is

Tóth Péter Lóránttal a Versvándor zarándokútja egyik állomásán találkoztam. Irodalmi estre szólt a meghívó a szomszéd faluba, s mivel oly régen volt részem ilyesmiben,...

Széchenyi, a legnagyobb magyar is keresztény férfi és családapa volt

Utasítsunk el szóban és főleg tettekkel minden, az embereket bőrszínük, fajuk, vallásuk alapján megkülönböztető ideológiát és vonjuk meg bizalmunkat mindazon politikusoktól és vezetőktől, akik az embereket nem kizárólag a közjóért végzett, elkötelezett és társadalmilag hasznos munkájuk alapján ítélik meg!

Önrendelkezés és autonómia

 „…miért éppen én vagyok a sok közt én? Mily titok kapcsolja minden érdekem, érzésem éppen ehhez a csinos, kis testhez? Mért nem a szomszédoméhoz?”...

„Hát én immár kit válasszak?“

Így választások előtt általában a mi sajtónk is felpezsdül; különféle fejtegetések, elemzések, bölcselkedések látnak napvilágot. Olykor a különböző helyeken különféle megnyilvánulások kapnak helyet, de az is előfordul, hogy egyazon sajtótermékben egymásnak ellentmondásos állításokat olvashatunk.

A közös érdek nevében

Kisebbségi helyzetünket forgatva a fejemben botlottam (újra!) Széchenyi gondolatába. Azaz nem pusztán gondolat az, több annál: követendő irány. Sőt: kötelezően követendő. Ez olyan imperativus,...

Szépséghibás kétnyelvűség, lehangoló egynyelvűség

Bevallom őszintén, nem kenyerem a kritizálás, kiváltképp a személyeskedő hangvételű bírálat. Ám vannak dolgok, jelenségek, esetek, amelyeket nem szabad szó nélkül hagyni, mégpedig újbóli előfordulásuk megelőzése...

Ismerjük meg a Kárpát-medencét!

A lista olyan településeket tartalmaz, amelyekben élnek magyarok, többnyire azonban már csak kis számban. A Charta XXI. felkarolta az ötletet, és egyben át is alakította. Facebook-oldalunkon gyorsított programmal, általában naponta két településről mutatunk egy fényképet, s kérdezzük, hogy ki mit tud az adott településről.