Címke: Csáky Károly szellemi múzeuma

Mi legyen a gyerekkel a szünidőben?

Nagyot változott a világ, beleértve az iskolát is, az én gyermekkorom óta. Akkor még hatnapos volt a tanítási hét, ám az iskolában csak fél napot töltöttünk....

Ahol a világhírű tudós, Jacquin Miklós József lakott és tanított

A Selmecbányán barangoló magyarok közül is csak kevesen tudják, milyen jelentős történelmi emlékeket rejteget ez a város, milyen szellemi örökséggel bír e hely; ki mindenki élt és alkotott itt, azaz az egykori világhírű Akadémián.

Ipolyhídvég jeles szülöttére emlékezünk

Most, mikor a települések sorra kutatják múltjukat, hagyományaikat: jeles elődeiket, műemlékeiket, művelődéstörténeti örökségüket, illik megemlékeznünk a kerek évfordulókról is. Ipolyhídvég múltjában ilyen dátum 1752, azaz a falu...

Hont megyei Szent László-vonatkozások és kapcsolatok II.

Említettük előző írásunkban, hogy Szent László királyt elsősorban családi kapcsolatok fűzték Hont megyéhez. Történt ugyanis, hogy a megye névadó családjának, a Hont-Pázmányoknak (Hontpázmány, Hontpázmán)...

Jézus Szíve mint templomaink titulusa s a Jézus Szíve litánia

Tudnunk kell még, hogy sok helyen, ahol a templomok titulusa, azaz védőszentje Jézus Szíve, tehát  annak tiszteletére szentelték az ottani Isten házát, a mai vasárnap kiemelt ünnep, azaz a templombúcsú napja.

Csáky Károly naplójából: Jaj a másképp gondolkodóknak!

Húsz évvel a bársonyos forradalom előtt volt itt egy másfajta rendszerváltási kísérlet is. Az óvatosabbak úgy fogalmazták meg, hogy csak valamiféle átmenet lett volna...

Gondolatok a pedagóguspályáról tanévzáró előtt

Korunk nagy társadalmi átalakulásainak, változásainak valamennyien tanúi vagyunk. Mindezek sokunkat nagy kihívások elé állítanak. A pedagógusokat különösen. Hogy milyen kihívásokkal kell majd szembenézniük tanárainknak; milyen szemléletváltásra,...

Az ipolyvarbói Szentiványi-kripta, ahol az országbíró nyugszik

Az országbíró (iudex curiae) a régi jogrend szerint tulajdonképpen a király udvarbírája, azaz a helyette ítélkező bíró volt a kúriában. Nevezték nagybírónak is, aki...

Hont megyei Szent László-vonatkozások és kapcsolatok

Már eddig is több olyan írás jelent meg sajtónkban, melyek a Szent László-hagyományokkal, a nagy királyunkkal kapcsolatos legendákkal, az egyes templomokban fellelhető Szent László-freskókkal...

Szoborállítók és szoborakadályozók

A szobrot pedig Arany Jánosnak állítanák, akiről úgymond a szlovák tiltakozók semmit sem tudnak, de még a „Smer helyi korifeusa“, mellveregető képviselője se ismeri irodalomunk nagy alakját. Ám mindezek ellenére  büszkén hangoztatja, hogy annak nevét se hallotta. Hát igen! „No comment!“  – mondaná az angol, s itt akár mi is befejezhetnénk elmélkedésünket. Mert ha ordít a butaság, érdemben nehéz tárgyalni az alanyával.  

Elsőáldozások idején

Ilyenkor, Úrnapja tájékán, az Oltáriszentség ünneplésekor megannyi hívő embernek eszébe jut saját elsőáldozásának napja is. Az elsőáldozás meghitt pillanata, amikor a katolikusok először vehetik magukhoz...

Száztíz éve hunyt el Illés Nándor, a magyar nyelvű erdészeti tudomány...

Köztudott, hogy Selmecbánya egykor a magyar művelődéstörténetnek is kiemelkedő központja volt. Az itt működött líceumok, a Bányászati és Erdészeti Akadémia megannyi hírességnek voltak kibocsájtó alma materei...

Az elmúlt hét legolvasottabb cikkei