„Az, hogy a Szlovák Nemzeti Párt álláspontja szerint ’Szlovákiában nem élnek magyarok, csak elmagyarosított szlovákok, akik magyarul beszélnek’, az egykori román diktátor, Nicolae Ceausescu politikai gyakorlatát idézi, ezt pedig megdöbbentőnek tartja az MDF – hangsúlyozta Csapody Miklós.” A megvilágosodás elindult: 15 éve még fizetett politikusok sem értették, mit jelent az: a Bős-nagymarosi vízlépcső „történelmileg mocsaras” területen épül…

„Az, hogy a Szlovák Nemzeti Párt álláspontja szerint ’Szlovákiában nem élnek magyarok, csak elmagyarosított szlovákok, akik magyarul beszélnek’, az egykori román diktátor, Nicolae Ceausescu politikai gyakorlatát idézi, ezt pedig megdöbbentőnek tartja az Magyar Demokrata Fórum – hangsúlyozta Csapody Miklós, aki emlékeztetett arra, hogy Szlovákiában a magyarellenes nacionalizmus a Szlovák Nemzeti Párt és a Smer koalíciójával már korábban a kormánypolitika rangjára emelkedett.”

Csapody fején találta a szöget, amikor a szlovák szélsőségességet a román extremitással állított párhuzamba.

A románok már régen felismerték: társadalmuk nem élhet történelem nélkül. Ezért kreáltak egyet: a dákó-román kontinuitást. Most a szlovákok vezetői döbbentek rá erre, és morva-szlovák kontinuitást szökkentettek szárba.

A dolog bár gyerekes, nem veszélytelen. A hamis történelmi tudat is működik ugyanis. Sok vér folyt már el á és folyik ma is – „ősi területek visszafoglalása” miatt.

Érdekes elmerengeni rajta: a magyar vezetőség nem kreál hamis történelmet, sőt a valósat is tagadja. Újabban nemcsak a históriánkból másfél évszázada kitiltott Attila vezér tűnt el, hanem Árpád fejedelem is kirekesztetett a hivatalos történelemfelfogásból. Az az Árpád vezér, akinek nagyságát nyugati dokumentumok is fényezik.

A szlovákok már átvették tőlünk címerükbe a kettős keresztet, kinyújtották kezüket a Szent Korona után. Kis idő, és Szent István, Szent László, Könyves Kálmán mint „morva uralkodó” jelenik meg a pozsonyi tankönyvekben. (Mátyás királyról már régen köztudott, hogy „román” volt…)

A bohózat miatt, noha baljóslatú, nem kell megorrolnunk derék szlovákjainkra.

Minthogy ugyanis a teljes mai szlovák álladalom a Szent Korona tartománya – ezen Trianon nem változtatott, mint ahogy a 150 éves török hódoltság sem vont ki területeteket a Magyar Szent Korona alól –, a Felvidéken élők mindnyájan hungarusok. Fico is, Slota is.

Szlovákul beszélő hungarusok.

Nyugtalan hungarusok, mint a románul beszélő kolozsvári Gheorghe Funar, a marosvásárhelyi Radu Ceontea és mások.

Türelmesen föl kell világosítani őket a valós történelemről, hogy átérezzék: hungarusnak lenni fölemelő.

Erre – történelemhamisítás nélkül is – teljes szívvel büszkék lehetnek.

(Kondorosi-Brown Róbert – gondola)