A kormány mai ülésén egyebek mellett napirendre kerül az iskoláknak információtechnológiával való ellátása. Erre a célra az állam 2011-ig csaknem 11 milliárd koronát szándékozik fordítani.

Az összeg nagyobbik része – mintegy hétmilliárd korona – uniós forrásból, a művelődési operatív programból származna, a többit az állami költségvetés fedezné. A kabinet foglalkozik ma az állami támogatások odaítélési módjával is, amelyben az előterjesztő pénzügyminisztérium szerint jelentős hiányosságok vannak az egyes tárcákon belül.