Az új római katolikus és a görög katolikus érseki székhelyek és püspökségek létrejötte újabb kiadást is jelent az állam számára, amellyel a Kulturális Minisztérium az egyházakra vonatkozó költségvetésében nem is számolt. Jozef Kováčik, a Szlovák Püspökkari Konferencia szóvivője mintegy 10 millió korona pluszköltséget határozott meg erre a célra.

Az állam a törvény szerint a hivatalosan is elismert egyházak számára hozzájárul az admininisztrációs költségekhez. Fedezi a püspöki hivatalok vagy más egyházi központok kiadását. Kováčik azonban elmondta azt is, hogy az állam nem fizeti az egyházi hivatalok összes fenntartási költségét.

Az állam számára az lenne a legegyszerűbb, ha az egyházmegyék határai a költségvetési év kezdetén változnának meg, ugyanakkor az egyháznak joga van egyedül eldöntenie a változásokat. Annak ellenenére, hogy az új egyházmegyék létrejöttéről már korábban is szó volt, XVI. Benedek pápa hivatalosan csak pár nappal ezelőtt hozta nyilvánosságra.

A Vatikánnak a Szlovákiával megkötött szerződés értelmében az egyházmegyék megváltoztatásáról szóló bizalmas információkat korábban is közölnie kell. Ezt a Vatikán meg is tette. A Kulturális Minisztérium azonban nem akarja elárulni, hogy milyen forrást használ fel az így kialakult többletkiadásokra.

A pozsonyi érsekség új székhelye Pozsonyban a Špitálska utcán lesz, Tibor Hajdu püspöki szóvivő szerint az épület készen áll. Azt azonban még nem tudta megmondani, hogy mikor költözik be oda az új érsek, sem azt, hogy a jövőben az épület igényel-e majd nagyobb mértékű felújítást.

Az egykori zsolnai „Árvaház“ épületét, Zuzana Juhaniaková, a besztercebányai püspökség szóvivője szerint 10 évvel ezelőtt hozták rendbe. Azt azonban nem tudta megmondani, hogy az üzemeltetési költségek milyenek lesznek.

Az állami költségvetés az egyházak fenntartására az elmúlt évben 929 millió koronát határozott meg. /1999-ben ez még 476 milliót tett ki/. Ebből a római katolikus egyház 521 milliót, a görök katolikus egyház 92 milliót kapott.

Ezenfelül a katolikus karitász fenntartására mintegy 64 millió koronát, a Szlovák Püspökkari Konferencia 4 milliót, és a női apácazárdák 10,5 millió koronát kaptak az állami költségvetésből.

Sme, Felvidék Ma

Kapcsolódó cikkek:

Az új egyházmegyék fenntartásához az államnak is hozzá kell járulnia
Karaffa János interjúja a Vatikáni Rádióban az új egyházmegyékről
A felvidéki magyar papok értetlenül állnak az új egyházmegyerendszer előtt
Ma ünnepelnének egyházmegyéink
Ne árvuljon el a nyáj!
MKP: A magyar hívők megérdemlik a magyar püspököt
Az MKP tiltakozik az egyházmegyék felosztása ellen
Szétszabdalták a felvidéki magyar katolikus közösséget
Egyházszervezeti változásokat jelentenek be Pozsonyban
Sokol érseket lecserélik?
Minden református felelős minden reformátusért
Csak a pápa dönthet a felvidéki püspökről
Csáky Pál saját magyar püspökért száll síkra a felvidéki magyar katolikusoknak
Új egyházmegyékre és püspökökre várva