Az európai parlamenti képviselők az uniós együttműködés fokozásával javítanák a szervátültetés elérhetőségét, és „európai donorkártyát” vezetnének be annak érdekében, hogy a felajánlott szervek ne csak az adott tagállamban legyenek felhasználhatók. Tegnap fogadta el a Parlament plenárisa azt a jelentést, mely a szervadományozás és szervátültetések terén indítványoz fokozottabb együttműködést.

A képviselők a jelentésben foglaltak szerint felkérik a tagállamokat, hogy 2010. januárig szüntessék meg az olyan jogszabályokat, amelyek előírják, hogy a donorok szerveit kizárólag csak egyazon országon belül szabad felhasználni. Az EP szerint szükségtelen közelíteni egymáshoz az egyes tagországok szervátültetésre vonatkozó jogi szabályozását, ugyanakkor a képviselők arra kérik a tagállamokat, hogy „vezessék be jogszabályaikba egy olyan jogi képviselő kinevezésének lehetőségét, aki egy személy halála után dönthet a szervadományozásról”. A képviselők ennek érdekében a nemzeti rendszereket kiegészítő „európai donorkártyát” vezetnének be. A kártya megkönnyítené azon emberek azonosítását, akik haláluk után hajlandóak donorrá válni. Brüsszel szerint az európaiak 81 százaléka támogatja a kártya létrehozásának ötletét.

A jelentés fellépne ugyanakkor a szervkereskedelem és a „szervturizmus” ellen, és szigorú szabályokhoz kötné a pénzügyi ellentételezést. A képviselők szerint:„biztosítani kell, hogy a szervadományozás továbbra is szigorúan nem kereskedelmi jellegű maradjon”. Az EP biztosítaná, hogy „a szervadományozás önzetlen és önkéntes módon, a donorok és átültetésre várók közötti pénzkifizetés kizárásával, szigorúan csak az adományozáshoz kapcsolódó költségek és a kellemetlenségek ellentételezésére korlátozódó költségtérítés mellett történjen”.

A Parlament utal az Európa Tanács és a WHO jelentéseire, amelyekből világosan kiderül, hogy a szervkereskedelem az EU tagállamaiban is létező probléma, és felkéri a Bizottságot és az Europolt, hogy javítsák a szervkereskedelmi ügyek felügyeletét és vonják le a megfelelő következtetéseket.

A képviselők emellett arra kérik a Bizottságot, lépjen fel erélyesebben a szerv- és szövetkereskedelem ellen, illetve ennek egyetemes betiltásáért, valamint tegyen intézkedéseket a „szervturizmus” megakadályozására, „hogy a legszegényebb és legsebezhetőbb donorokat megvédjék attól, hogy a szervkereskedelem áldozataivá váljanak”.

A képviselők a büntető törvénykönyvek módosításával is biztosítanák, hogy a szervkereskedelemért felelősöket – adott esetben az ebben közreműködő orvosokat is – vád alá helyezzék.

EUvonal