Mintegy ezerötszáz-kétezer hívő imádkozott tegnap Komáromban magyar püspökért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért a tizenkilencedszer megrendezett imanapon.

A hívek tömegét megmozgató rendezvény keresztúttal kezdődött, majd Karaffa János felsőtúri plébános tartott előadást gróf Esterházy Jánosról, a felvidéki mártír politikusról. A Jó Pásztor Társaság, valamint a Pázmáneum Polgári Társulás minden évben jó pásztor vasárnapján invitálja Komáromba a felvidéki magyar katolikusokat, akiket a szlovák püspökök 2002-ben javasolt és ez év februárjában a Vatikán által is jóváhagyott új egyházmegyei felosztás még tovább szabdalt. A közigazgatási határokhoz igazodó egyházmegyei felosztás függőleges irányban osztotta fel az országot, így a magyarok az eddigi három helyett négy egyházmegye területén oszlanak meg. Számarányuk mindegyik egyházmegyében lényegesen csökkent. XVI. Benedek pápa döntése értelmében a nagyszombat-pozsonyi érsekséget kettéosztották, a nyitrai egyházmegye északi részéből pedig a zsolnai püspökséget alakították ki. A komáromi, az érsekújvári és a lévai járás plébániáinak nagy része a nyitrai püspökség fennhatósága alá esik, viszont a lévai járásban levő Ipolyság és az a körüli települések, valamint a nagykürtösi járás plébániái már a besztercebányai püspökséghez. Kelet-Szlovákiában a helyzet változatlan maradt.

Május 11-ig gyűjtik az aláírásokat a szlovákiai magyar püspökért, noha a katolikus egyház képviselői már az akció kezdetekor tudatták: a felvidéki magyar hívek szerintük nem megfelelő módszert választottak a dialógusra. Ján Kovácik, a Szlovák Püspöki Kar szóvivője szerint három főpásztor beszél folyékonyan magyarul: Ján Sokol, Vladimír Filo és Orosch János. Egyelőre úgy tűnik, a szlovák egyházi vezetők püspöki helynökök kinevezésével szeretnék megoldani a magyar hívek pasztorációját.

Kocur László, Magyar Hírlap