Május 15-én, csütörtökön, Perbetén imanapra került sor, amelynek keretében papi és szerzetesi hivatásokért imádkoztak a megjelent hívek és a szentmisén koncelebráló 9 lelkiatya. Az elmélkedést és a szentségimádást ünnepi szentmise követte, amelynek főcelebránsa és szónoka Nagy András bényi esperesplébános volt.

András atya beszédében hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az imanapok, amelyeket már több éven keresztül megrendeznek a felvidéki egyházközségekben, meghozzák gyümölcsüket, hiszen vannak magyar papi hivatások a Felvidéken is. A szónok buzdította a híveket, hogy ne csüggedjenek az új egyházmegyei felosztás után sem, hanem folytassák kitartóan imáikat. A szentmise végén Balogh Károly, az egyházközség lelkipásztora megköszönte a jelenlevőknek, hogy együtt könyörögtek a Jó Pásztorhoz jó lelkipásztorokért.

Pázmaneum, CJ