Huszonöt évvel ezelőtt Érsekújvárott, a Csemadok pinceklubjában Hodossy Gyula szervezésében rendezték meg először a fiatal csehszlovákiai magyar irodalmárok, pályakezdő írók első országos találkozóját a Csemadok helyi szervezete és a járási könyvtár égisze alatt.
Az idővel rendszeressé váló negyedévi összejövetelekkel útjára indul az ún. Iródia mozgalom, néhány fiatal irodalmár laza szervezettségű alkotóműhelyeként, hogy a kezdő irodalmároknak megszólalási fórumot teremtsen. Ezek a találkozók tudatosították résztvevőikben az ideológiák és normák ellehetetlenülését. Az évente általában négyszer összehívott „nagytalálkozón” rendkívül fontos volt a műhelymunka szerepe is. A találkozókon mindenki szereplővé vált vers- és prózakísérleteivel. Az Iródia kezdettől fogva politikamentes szerveződésnek vallotta magát, tevékenységét mégis szocialistaellenesnek és nacionalistának nyilvánították, majd pártvonalon felfüggesztették. Az iródiások a mozgalom fennállásának három éve alatt tizenhat irodalmi és egy néprajzi füzetet jelentettek meg. Az Iródia egy új generációt indított útjára a nyolcvanas években.
A Szlovákiai Magyar Írók Társaságának vezetése az Iródia mintájára és hatására az utánpótlás kérdését figyelembe véve fontos kötelességének érzi, hogy a pályakezdő tollforgatók számára szakmai segítséget nyújtson. A tehetséggondozás leghatékonyabb formája minden bizonnyal a műhelymunka, a szárnypróbálgatók frissen született konkrét írásműveinek véleményezése-elemzése. Műhelymunkába a Társaság elnökének, Hodossy Gyulának felkérésére néhány volt iródiás kapcsolódik be, akik a mentor szerepében véleményezik a pályakezdők írásait.

A jubileum alkalmából a Szlovákiai Magyar Írók Társasága június 21-én Jubileumi IRÓDIA-találkozót szervez az érsekújvári Csemadok pinceklubjában az Iródia indulásának 25. évfordulója alkalmából, ahol előadások lesznek a mozgalom történetéről és irodalomtörténeti jelentőségéről, az alkotóinak munkásságáról, s várja azt a közel hatszáz személyt, akik részt vettek az egykori találkozókon. A Társaság kéri a régi szimpatizánsait, hogy jelentkezzenek, és küldjék el címeiket, hogy a meghívók időben célba érjenek ( SZMÍT Alžbetínske nám. 1203/1, 92901 Dunajská Streda, tel.: 0911/239-479, 031/552-79-64). A helyszínen könyvkiállítással szeretnék a szervezők demonstrálni, hogy az eltelt huszonöt év alatt hány könyvük jelent meg az Iródiásoknak. Ezért kérünk mindenkit, aki az Iródia egyes rendezvényein részt vett, és azóta önálló kötete jelent meg, hogy küldjenek egy-egy példányt, kiállítás céljából. A könyveket az est végén mindenki visszakapja.

A rendezvényre az egykori Iródia találkozó résztvevőin kívül meghívást kapnak a Fiatal Írók Rovatában szerepelt szerzők és a Pegazus Alkotópályázatba bekapcsolódó diákok is.