Az MKP alelnöke, Szigeti László újságírók előtt kifejtette, hogy az oktatásügyi törvényjavaslat mostani változata már sokkal elfogadhatóbb, mint az eredeti verzió. A legfontosabb változás az, hogy a jelenlegi javaslat már nem írja elő a magyar- és a szlovákórák azonos arányának szigorú feltételét.

A módosító javaslatoknak köszönhetően a törvényjavaslat jelenlegi változata már azt írja elő, hogy a nemzetiségi iskolákban olyan óraszámban kell a szlovák nyelvet tanítani, hogy az elegendő legyen az államnyelv megfelelő mértékű elsajátítására. Ugyancsak sikerült elfogadtatni azt a módosító javaslatot, hogy a nemzetiségi iskolákban ellenőrzést végző tanfelügyelők bírják az adott iskola tanítási nyelvét.
Szigeti szerint nem megoldott még a kerettantervek kérdése és az egyes tantárgyak dotációjának mértéke, de itt is szeretné az MKP, ha megmaradna a status quo, fejtette ki a volt oktatásügyi miniszter. További megoldatlan problémának tartja Szigeti a tankönyvhasználat kérdését. A jelenlegi helyzetet liberálisnak mondja az MKP-s politikus, mert használhatóak más tankönyvek, és munkafüzetek is, mint a hivatalosnak nyilvánítottak. Az új oktatásügyi törvény javaslata viszont csak a minisztérium által jóváhagyott tankönyvek használatát  engedélyezi.
Mikolaj erre reagálva azt mondta, hogy a tankönyvpiac megnyílik ugyan és ő azt szeretné, ha minél több tankönyv megírásra kerülne, de a minisztérium továbbra is fenntartja a jogot arra, hogy minden, tankönyvnek szánt oktatási anyagot szakmai szempontból elbíráljon.

TASR, SME, FelvidékMa