A felvidéki Via Nova Ifjúsági Csoport Nyitra Megyei Szervezetének kezdeményezésére határokon átívelő értekezletre került sor, 2008. június 27-én Párkányban. Az értekezlet védnöke Dr. Duray Miklós volt, a Magyar Koalíció Pártjának stratégiai alelnöke.

A fiatalokkal való beszélgetés során saját élményein keresztül adott útmutatót és tanácsokat a jövőbe nézve. A rendezvényen részt vett Szép Rudolf, Párkány alpolgármestere, aki beszámolt Párkány együttműködési lehetőségeiről és tevékenységéről más határon túli városokkal.

Az értekezleten elfogadott Nyilatkozat:

Mi, a Via Nova Ifjúsági Csoport Nyitra Megyei Szervezetének, a Fidesz Ifjúsági Tagozat Nógrád – Pest – Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének, a Fidelitas Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének és az Egyesült Magyar Ifjúság képviselői a magyar ifjúság iránt érzett felelősségünk tudatában törekszünk közös együttműködés révén kinevelni:

– emberi értékek alapján életet élő ifjúságot,
– történelmével, hagyományaival tisztában lévő és azokat megőrző fiatalságot,
– a hazája állapota iránt érdeklődő és jobbításáért tenni kész fiatalokat,
– értelmiségi és közéleti ifjúságot, kik vállalják a helyzetünkből adódó gondok megoldását.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a fentebb említett értékekkel rendelkező ifjúság kinevelése hosszútávú folyamat. A jelenlévő szervezetek fő célcsoportja a kamaszkorú fiatalok és egyetemisták illetve már dolgozó fiatalok, akik azt fogalmazták meg, hogy a tevékenységünkkel szükséges megszólítani az alsóbb korosztályt.

Ez alapján közös együttműködési tevékenységünket az alábbi korcsoportok felé irányítjuk:
– alapiskolások,
– szakközépiskolások, középiskolások, gimnazisták,
– egyetemisták,
– dolgozó fiatalság.

Azon túl, hogy szervezeteink támogatják és ösztönzik a helyi szinten való együttműködést, a fentebb említett célok elérése érdekében átfogó rendezvényeket tartunk szükségesnek:

– „Bemutatkozó vetélkedők” – alapiskolások számára verseny, melyben saját régiójuk versenyszerű bemutatásával egy-egy alapiskola diákjait tudja közelebb hozni egymáshoz.

– Történelmi vetélkedő Balassagyarmat, a legbátrabb város (Civitas Fortissima ) 90. évfordulója alkalmából.

– Előadás körutak szervezése határon innen és túl, melynek célja kettős. Egyrészt minden évben egy-egy elszakított területnek a sorstragédiáját bemutatni határon túli iskoláknak. Másrészt egy-egy előadás sorozat keretében a magyar történelem dicső fejezetének bemutatása.

– „Mit tennék, ha…” (polgármester, képviselő…lennék) című pályázat kiadása… fiatalok ösztönzése, álmaik megvalósítására.

– „Játék határok nélkül” –, egy kikapcsolódási lehetőség, mely verseny keretében hozza össze a fiatalokat.

– „Hogyan élünk mi…?” – közéleti személyiségekkel beszélgetések Magyarországon illetve Felvidéken, ezáltal is megismerve egymás gondját – baját.

A magyar ifjúságért való közös együttműködési tevékenység elmélyítése érdekében célunk közös Ifjúsági Fórum létrehozása, mely idővel szervezeteink közi egyeztető szerepet fog betölteni.
Nyitást kezdeményezünk minden közösségükért tenni kész ifjúsági szervezetek felé. Készek vagyunk bővíteni kapcsolati rendszerünket más pártoktól független civil ifjúsági szervezetek felé.

Mészáros Attila