Nagy Gábor, volt barti plébános a következő sorokat juttatta el a Felvidék Ma szerkesztőségébe. Ezt adjuk közre az alábbiakban:

Határozottan visszautasítom a felvidek.ma című internetes portál “Szlovák papokat küldenek magyar plébániákra – személyi változások a Nyitrai Egyházmegyében” című cikkben megjelent állítást, miszerint “az egyházmegyei felosztásnak így lassan, de biztosan kezdenek beérlelődni keserű gyümölcsei a felvidéki magyar egyházközségekben.”

A Pázmaneum Polgári Társulás által megfogalmazott cikk a nyitrai megyés püspököt és utódomat igazságtalanul állítja pellengérre. Viliam Judák püspök úr eleget tett azon kérésemnek, hogy a lengyelországi Tyneci apátságban megkezdhessem bencés hivatásomat. Nagylelkűségéért hálával tartozom Neki.

A “magyarul nem beszélő, valamit makogó” szlovák paptestvéreknek sok esetben köszönetet kell mondanunk, hiszen az evangélium szellemében “mindenkinek mindene” akarnak lenni, tekintet nélkül arra, ki milyen nemzetiségű.

Utódom, Henrik atya, nagyon szorgalmasan előrehaladva, már két hete szorgalmasan végzi szolgálatát magyar nyelven, elnyerve a hívek szeretetét és elismerését.

Nagy Gábor volt barti plébános