A Merces.sk társaság internetes közvélemény-kutatása szerint Szlovákiában a bruttó átlagkereset 22 980 korona (762,80 euró), amely összegben már szerepelnek az éves juttatások, a bérpótlékok és az esetleges 13. fizetés is. A felmérés szerint Pozsonyban és a Pozsonyi kerületben a bérek 25 %-kal haladják meg a szlovák átlagkeresetet, míg a másik végletet az Eperjesi kerületben tapasztalták, ahol a munkavállalók a szlovák átlagbér csupán 79 %-át kapják kézhez. A legmagasabb bérekkel – 30 ezer korona fölött – azok büszkélkedhetnek, akik az információs technológiákkal foglalkoznak vagy pedig a földgáziparban, a lízingpiacon, esetleg a gyógyszeriparban érdekeltek.
Az is kiderült a felmérésből, hogy az 1000-től több alkalmazottat foglalkoztató cégeknél az átlagkereset nagyobb – 27 400 korona (909, 50 euró), mint az 1000 főnél kevesebb dolgozóval rendelkező cégek esetében – 19 100 korona (634 euró).
Ugyancsak érdekes eredménye a felmérésnek az, hogy valamennyi kerületben a kőművesek többet keresnek a pedagógusoknál, a Pozsonyi kerületben ez a különbség közel 40 %, míg a nyitraiban 1 %.
A Merces.sk felmérésébe közel 124 ezer megkérdezett kapcsolódott be, többségük középiskolai és főiskolai vagy pedig egyetemi végzettséggel rendelkezett.

SME, Felvidék Ma