Megjelent a Nyelvünk és Kultúránk ez évi második száma, amely a a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának folyóirata. A Társaság célkitűzése az öt világrész magyarságának segítése az anyanyelv ápolásában, kultúrája megtartásában, fejlesztésében és magyarságtudata megőrzésében.
A társaság együttműködik minden olyan magyarországi és Magyarország határain túli társadalmi, kulturális, tudományos, egyházi és ifjúsági szervezettel, intézménnyel, amely a magyarság nemzeti érdekeinek: nyelvének, kultúrájának védelmét és fejlesztését tekinti feladatának, vagy azt támogatja.
A 2008. évi második számban is több felvidéki vonatkozású írás olvasható:
Máté László A magyar nyelv otthona – tudósítás az átadásról címmel adja közzé írását. Később Jegyzetek az államnyelvről című írásában elmélkedik a nyelvhasználatról. Dobos László Trianontól Európáig címmel, a magyarság integrációját, a határok megépítésének és megszűnésének folyamatát veszi szemügyre. A folyóiratban olvasható A magyar nemzetiségű hívek és lelkipásztoraik nyílt levele a Szlovák Püspökkari Konferenciához.
A lap utolsó részében a Hírek, tudósítások a világ négy sarkából címmel az elmúlt két hónap eseményeiből szemezgetnek a szerkesztők, nagy siker számunkra, hogy a felvidéki események a mi honlapunk, a Felvidék Ma segítségével kerültek be a folyóiratba.

Felvidék Ma