Elképzelhető hogy Szlovákiának vissza kell fizetnie az autópálya-építéséhez kapott, nem is csekély 7.9 millió eurós uniós támogatást. A gond a beruházások megnövekedett költsége, s az ezt előidéző plusz beruházások esetében a közbeszerzési törvények be nem tartása.
Az unió már fel is függesztette a finanszírozást, addig amíg a költségnövekedést nem indokolják megfelelően.

Mivel a szlovák hivatalnokok menet közben módosították a feltételeket, ezért Brüsszel esetleg visszakérheti a Zsolna-Strázov között épülő 2.6 km-es sztrádaszakaszhoz nyújtott pénzügyi támogatást. Ez azonban igencsak nagy fejfájást okozhat a szlovákoknak, mivel a beruházás 288 millió koronás (9.6 millió euró) költségek 75%-át, 238 millió koronát (7.9 millió euró) teszi ki az uniós forrás. Az építkezés alatt, 2006 októberétől még hat kiegészítést csatoltak a projekthez, ami jelentősen 381 millió koronára (12.6 millió euró) növelte meg a költségeket. Az SME által megszerzett uniós auditorok jelentése szerint, a projektet nem lenne szabad EU alapokból társfinanszírozni, mivel nem tartották be a közbeszerzési törvényt. Sőt tovább tetézheti a gondokat, hogy a jelentés készítésekor az auditorok még nem tudták, hogy további négy kiegészítéssel bővítették a beruházást, amelynek végösszege így eléri a 402 millió koronát. A beruházó Slovenská Správa Ciest (SSC) elismerte, hogy az unió már fel is függesztette az útépítés finanszírozását addig, amíg a költségek növekedését nem tudják megfelelően indokolni. Ugyanakkor az SSC vezetője szerint a költségnövekedés teljesen indokolt, s ezért egyáltalán nem biztos, hogy vissza kell azt fizetni. Az SME szerint azonban más autópálya-szakaszok építése során is felmerülhetnek az előbbihez hasonló problémák.
Napi Gazdaság