A polgári perrendtartás és polgári törvénykönyv módosításával folytatta munkáját a parlament. Mivel az előterjesztő Štefan Harabin igazságügyi miniszter volt, megtörtént, amit az SZDKU a hét végén előre jelzett. Az ellenzéki pártok – ezúttal az MKP-val együtt — kivonultak az ülésteremből. Milan Hort az utóbbinak örült, a történteket azzal indokolta, csak így tudnak tiltakozni a miniszter kormánytaghoz méltatlan magatartása ellen. Az antiszemita megjegyzések, a nyilvánvaló hazugság és a képviselők börtönnel fenyegetése ellen akarnak így fellépni mindaddig, amíg Harabin miniszter lesz. A minisztert meglepte az ellenzék magatartása, főleg, hogy nem érdekli őket a Polgári Törvénykönyv és Polgári Perrendtartás sorsa, amellyel a gyengébbeket akarják védeni a lelkiismeretlen végrehajtók ellen. Bárdos Gyula az MKP-ból erre úgy válaszolt, hogy a bizottsági vitában véleményt mondtak, megtették módosító javaslataikat, újabb javaslatok így csak kormányoldalról hangzottak el. A miniszter a vitában békülékeny hangot ütött meg, dicsérte például Daniel Lipšic bizottsági módosító és pontosító indítványait, és Vladimír Palko független képviselő hozzászólását is. A plénum a módosításokat elfogadta, így a jövőben fokozott mértékű lesz a fogyasztóvédelem, beleértve a hitelfelvevők védelmét is. A polgári perrendtartás változásai lehetővé teszik majd, hogy kisebb értékű szerződésekről szóló perek esetén gyorsuljon az eljárás, illetve az elektronikus kommunikáció is lehetővé válik a peres felek és a bíróság között. Azt a javaslatot viszont elvetette a törvényhozás, hogy az ingatlan adásvételi szerződéseket a jövőben közjegyzőnek vagy ügyvédnek kelljen hitelesíteni. Megvitatta a plénum a Szlovák Köztársaság Sajtóirodájáról szóló törvényt is. Marek Madarič előterjesztése alapján közszolgálati intézménnyé alakul a hírügynökség, élén 5 tagú igazgatótanáccsal. Az állami költségvetésből 50 millió korona illeti meg majd azért, hogy közérdekű információkat és állásfoglalásokat tesz közzé, ezeket mindenki számára elérhetővé teszi, a híranyagát archiválni fogja, és levéltárát tudományos kutatási célokra is elérhetővé teszi. A hírügynökség gazdasági tevékenységet is folytatni fog, híranyagait természetes és jogi személyeknek is átadhatja térítés ellenében. Ezt ugyan ki akarták zárni az ellenzéki felszólalók, de a javaslatuk nem járt sikerrel. Elbukott Pavol Paška és Miroslav Číž házszabály-módosító javaslata is, amely elektronikus ügyvitelt és elektronikus jelenléti ívet kívánt bevezetni. Ezt az ellenzéken kívül a DSZM Néppárt frakciója sem támogatta. Ma megszavazta a koalíciós többség, hogy Pavol Minárik független képviselő elveszíti tagságát a kulturális és médiabizottságban, és a jövőben a közigazgatási, kisebbségi és emberjogi bizottságban kell tevékenykednie. A földalap tanácstagjainak megválasztását a parlament októberre halasztotta.

Pátria, ngyr