Szeptember 14-én, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén került sor a kicsindi Szent Őrzőangyalok-templom megáldására. A kicsindi egyházközség és önkormányzat évekig folytatta a gyűjtést a templom külső felújítására, amelyhez akkori miniszterelnök-helyettesként Csáky Pál is hozzájárult.

A kicsindiek az ünnepi szentmisére a Tihanyi Bencés Apátság perjeljét, Dr. Korzenszky Richárdot hívták meg, akit a községben régi kedves barátként üdvözöltek, hiszen az ő jóvoltából büszkélkedhet a falu temploma millenniumi zászlóval. A szentmise elején a kicsindi hívek lelkipásztori szolgálatát is ellátó Farkas Zsolt, garamkövesdi lelkiatya köszöntötte a főcelebránst és a papokat, Csáky Pált, a MKP elnökét, valamint a vendégeket és híveket. A perjel atya szentbeszédében hangsúlyozta a hűség és az állhatatosság fontosságát, amellyel Krisztus keresztjéhez és nemzeti hagyományainkhoz kell ragaszkodnunk. A szónok Wass Albert költői sorait idézve buzdította a megjelenteket: „A víz szalad, de a kő marad.”
A szentmise végén Tamás Aladár, a falu polgármestere köszönetet mondott mindazoknak, akik anyagi hozzájárulásukkal, fáradságukkal vagy akár egy imával is segítették a templom felújításának munkálatait. A templomot megtöltő ünneplő hívősereg örömmel adott hálát az Úrnak, hogy nagy művet vitt végbe e kicsi, ám lelkes kicsindi közösségben az áldozatkészség és összefogás ereje által.

Pázmaneum, cj