A Szlovákiai Magyar Írók Társasága (SZMÍT) Az Év Irodalmi Alkotása Pályázat címmel szépirodalmi pályázatot hirdet szlovákiai magyar (állandó szlovákiai lakhellyel rendelkező) szerzők számára. A pályázatra benyújtható minden olyan magyar nyelven írt széppróza vagy vers, amely nyomtatásban még nem jelent meg, s amelynek közlési jogával a szerző rendelkezik. Egy szerző csak egy művel vehet részt a pályázaton. Tematikai megkötés nincs. A pályamunkát postai küldeményként, minden oldalán jeligével ellátva, három nyomtatott példányban és digitális formában (floppy-lemezen, CD-n stb.) is kérjük benyújtani. A pályaműhöz külön, zárt borítékban csatolandó szerzőjének neve és lakcíme. Ezen a borítékon legyen feltüntetve a pályázó jeligéje is. A külső borítékra pedig kérjük ráírni: Szépirodalmi pályázat.
Levélcím: Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku, Alžbetínské námestie 1, 929 01 Dunajská Streda

A pályázatok beérkezési határideje: 2008. október 29.

Pályadíj: 10 ezer korona, valamint a Szabó Ottó által felajánlott PATHMOS (olaj) című festmény.

Olvasói különdíj: 5 ezer korona és egy 3000 koronás könyvcsomag.

A pályázatra benyújtott szépirodalmi alkotásokat irodalomkritikusokból álló zsűri bírálja el.
A zsűri elnöke: Tőzsér Árpád, Kossuth-díjas költő. További tagok: H. Nagy Péter szerkesztő, irodalomkritikus és Keserű József egyetemi oktató, irodalomkritikus.
A pályaműveket Társaságunk közvetlenül a beérkezési határidő lejárta után közzéteszi saját weblapján (www.szmit.sk), ahol az olvasók szavazhatnak is arra a szépirodalmi alkotásra, amelyet a legérdemesebbnek tartanak az olvasói különdíj elnyerésére. A szavazók között egy-egy 3000.-, 2000.- és 1000 koronás könyvcsomagot sorsolunk ki.
A díjnyertes mű első felhasználási joga a Szlovákiai Magyar Írók Társaságát illeti meg, és a Bárka című magyarországi folyóiratban jelenik meg a díjátadást követően.
Az ünnepélyes díjátadásra 2008. november 29-én kerül sor Komáromban, a III. Őszi Írófesztivál keretében megrendezett irodalmi esten, ahol a nyertes pályamű a Jókai Színház egy neves színművészének tolmácsolásában hangzik el.
A nem díjazott szövegeket a pályázat kiírója nem őrzi meg és nem küldi vissza.

Felvidék Ma