Csáky Pál a parlament európai ügyek bizottságnak előadójaként ma találkozott az Európai Bizottság többnyelvűségért felelős biztosával.

A Magyar Koalíció Pártjának elnöke Leonard Orban a parlament oktatási és kulturális, valamint az európai ügyek bizottságainak együttes ülésén tájékoztatta a magyar iskolák számára kiadott tankönyvek körüli problémákról. Csáky szerint az uniós biztos által előterjesztett többnyelvűségi stratégia magasztos gondolatokat tartalmaz, de csak akkor van értelme, ha megvalósítható. Szlovákiában azonban véleménye szerint ennek három akadálya van. Az egyik a nyelvtörvény, amely egyetlen nyelv hegemóniáját garantálja. A másik, hogy hiányzik az uniós nyelvi standard, amely a Kisebbségi Nyelvek Chartájaként csak az Európa Tanácsnak van. Harmadik problémaként az MKP elnöke a tankönyveket hozta fel, amely sérti a tanulók jogait, mert hibrid nyelvet vezet be a nyelvi tisztaság védelmezése helyett. Leonard Orban elismerte, hogy idegen nyelvet tanulni az anyanyelv tökéletes ismerete nélkül lehetetlen, ez azonban már érzékeny politikai kérdés.

Felvidék Ma, Pátria, sk