Október 12-én, a reformáció havában a Nemzetközi Biblia Év kapcsán nagyszabású biblia-, énekes- és imakönyvkiállítást rendeztek Serkén, a református gyülekezet tanácstermében.

A több mint kétszáz kiadvánnyal büszkélkedő kiállítás rendezője ifj. Pohóczky Béla lelkipásztor volt. Az egyházi célt szolgáló kiadványok között voltak olyanok, amelyek még az 1700-as évekből származnak, de a zömét az 1800-as évek elején adták ki. A kiállított könyvek közül nem hiányoztak azok sem, amelyeket az elmúlt évszázadban vagy napjainkban jelentettek meg. Több olyan könyvet is láthattak a kiállítás látogatói, amelyeket csonttáblájú kötéssel tettek díszessé a kiadók.
A kiállított anyag nagy része ifj. Pohóczky Béla lelkipásztor gyűjteményéből származik, de a helyi egyháztagok is szívesen elhozták otthonról a féltve őrzött, elődöktől átöröklődött bibliákat, ima- és énekeskönyveket. Sőt, a falu katolikus és evangélikus hívei is szívesen kölcsönözték könyveiket erre az alkalomra. A gazdag könyvkiállítást az úgynevezett klenótiumok: a kehely, a boroskancsó, úrvacsorai terítők, keresztelési kancsó és terítő is gazdagították.
A kiállítás a helyi presbitérium, a nyugdíjasklub és az önkormányzat támogatásával jött létre. Meghívott vendégként részt vett Baán Zoltán, a gömöri egyházmegye újraválasztott gondnoka és B. Kovács István múzeológus. Ez volt az első ilyen jellegű kiállítás a gömöri egyházmegyében a Biblia Éve alkalmából – tájékoztatott id. Pohóczky Béla serkei lelkipásztor.

Felvidék Ma, sk