A Glória kiadó gondozásában ismét napvilágot látott a jövő évre szóló kalendárium, melyben ezúttal a Boldogságos Szűz Mária életének egy-egy mozzanata, a vele kapcsolatos írások kaptak központi helyet.

A naptárrészt tizenkét, Máriáról szóló, nagy magyar költőink tollából származó istenes vers ékesíti. Pl. Faludi Ferenc, Tűz Tamás, Magyari Lajos, Dsida Jenő és más költőink Szűz Máriáról írt vagy hozzá esedező költeményei illeszkednek egy-egy hónaphoz.
A „Kereszténység és magyarság” fejezetben két főpappal készült interjút olvashatnak gyökereink megtartó erejéről, magyarságunk és kereszténységünk összefonódáráról, a „Tiszta virága az égnek…” fejezet pedig többek között tanulmányt, elmélkedést tartalmaz az Isten Anyjáról. Ugyanebben a fejezetben lelkiatyákhoz intéztünk körkérdést „Mit jelent nekem Szűz Mária és az ő tisztelete?” címmel, és csokorba gyűjtöttük a kérdésre kapott személyes vallomásokat.
Az „Üdvözlégy” című kalendáriumi részben II. János Pál és Karl Rahner egy-egy írása szerepel a Mária-tiszteletről, és néhány kevésbé ismert Mária-imát is közlünk.
2009-ben lesz 800 éves a ferences rend. E fontos jubileum jegyében Assisi Szent Ferencről és a ferences rend magyarországi tartományáról szóló írások is belekerültek a kiadványba.
A következő további két fejezetben aktuális lelki kérdéseket érintő elmélkedések találhatók a jóságról, az életszentségről, a mai nők és a Boldogságos Szűz kapcsolatáról, illetve a liturgiáról mint az öröm forrásáról szóló cikk(„A kereszt által jött az öröm a világra”) boncolgatja a húsvéti szent három nap liturgiájának jelentését.
Az irodalmi fejezetben „Régi nagy pátrónánk a magyar irodalomban” címmel a magyar költészetben Máriáról fellelhető alkotásokról szerepel összefoglalás, továbbá Wass Albert, Weöres Sándor, Márai Sándor gondolatai és Mikszáth Kálmán egyik elbeszélése szolgálnak lélektápláló csemegéül a szépirodalmat kedvelőknek.
A „Mária-jelenések és –kegyhelyek” fejetetben rövid áttekintés olvasható az egyházilag már elismert, illetve egyéb jelentős Mária-jelenésekről, a magyar kegyhelyekhez kötődő könnyező Mária-alkotásokról. Néhány jelenésről és kegyhelyről pedig bővebben is szól a kiadvány.
A gyermekeknek szóló fejezet mesével, verssel, történettel, érdekességgel és keresztrejtvénnyel kíván kedveskedni a legkisebbeknek.
A háziasszonyoknak jól bevált süteményrecepteket is közöl a kalendárium. Az egész kiadványt ízléses fotók, idézetek, imarészletek, versek teszik színesebbé.
A 140 oldalas Katolikus Kalendárium reményeink szerint ismét elviszi az evangéliumi örömhírt az otthonokba, hogy egész évre szóló lelki táplálékot nyújtson a családok apraja-nagyjának. A Remény szellemi műhelyében készült eme kiadványt őszinte szívvel ajánlom olvasóink megtisztelő figyelmébe.

A Katolikus Kalendárium megrendelhető a Glória kiadó telefonszámain: 0905/900782(Orange), 0902/460997(T-Mobile) vagy villámpostán: office@remeny.sk
Ára: 59 Sk (1,96 EUR)

Felvidék Ma, Jakubecz Márta