Minden évben több felvidéki résztvevője is van az Országos Kossuth Lajos Szónokversenynek, melynek ma és holnap a budapesti ELTE Állam- és Jogtudományi Karának díszterme ad otthont.

A verseny célja a közéleti és szakmai szerepekre való felkészítés valamint a hagyományápolás mellett a nyelvhasználat színvonalának emelése. Az ELTE Bölcsészettudományi Kar Főiskolai Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, valamint a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, a Magyar Nyelvtudományi Társaság és az Anyanyelvápolók Szövetsége ünnepélyes Országos Kossuth Lajos Szónokversenyt hirdetett, immár 10. alkalommal, a pedagógusképző intézmények nappali tagozatos hallgatói, a joghallgatók, a teológushallgatók, továbbá a 18–30 éves fiatalok számára. A verseny két fordulóból áll. Az első rész témája a „A családban marad – a jövőnk?”, amely ma lesz, majd holnap délelőtt rögtönzött beszéddel folytatódik a verseny, melynek témáját a helyszínen közlik a rendezők. A versenyhez – a hagyományoknak megfelelően – egy retorikai konferencia kapcsolódik, melynek témája: A testbeszéd és a szónoklat.

Program:
2008. november 7., 10.00 óra
A retorika a társadalomban – a társadalom a retorikában konferencia
Megnyitja: Dezső Tamás, a BTK dékánja
Köszöntőt mond: Juhász Dezső, a BTK intézetvezető egyetemi tanára
A konferenciát levezeti: Bényi Ildikó, az MTV műsorvezetője
A konferencia témája: A testbeszéd és a szónoklat
Előadók:
Szitás Benedek: A gesztusok szerepe a szónoki előadásban
Bóna Judit: „Hosszú fáradozásunk legszebb jutalma: a beszéd rögtönzésének készsége” Quintilianus
Adamik Tamás – Gonda Attila: A szónok testbeszéde Quintilianus szerint
Szathmári István: Alakzatlexikon és A magyar stilisztika útja (könyvbemutató)
13.00 óra
Kossuth-szónokverseny, I. rész
A zsűri elnöke: Grétsy László főiskolai tanár,
az Anyanyelvápolók Szövetségének ügyvezető elnöke
Tagjai: Balázs Géza egyetemi tanár, ELTE BTK
Dobos Krisztina főiskolai tanár
Horváth Zsuzsa, az OKI tudományos főmunkatársa
Aczél Petra egyetemi docens, PPKE BTK
Koltói Ádám főiskolai docens
Titkárai: Bóna Judit egyetemi tanársegéd, ELTE BTK
Dudás Róbert Gyula szerkesztő

2008. november 8., 9.00 óra
Kossuth-szónokverseny, II. rész
Rögtönzések
Eredményhirdetés és a díjak kiosztása

Felvidék Ma