“Megfelelni az új kor követelményeinek” címmel adta ki a Csallóközcsütörtöki Magyar Tannyelvű Alapiskola mellett működő Szülői Munkaközösség propagációs kiadványát, mely a beíratási program keretében jelent meg, a helyi Községi Hivatal hathatós segítségével.

A kis füzet mottójaként Széchenyi István örökérvényű mondatát választották, mely szerint: “Nyelvében él a nemzet” és elsősorban a leendő elsősök szüleit szólítja meg. Nekik ugyanis hamarosan dönteniük kell, melyik iskolába íratják be gyermekeiket.
A kiadványban az anyanyelvi oktatás fontossága mellett foglal állást Őry Péter, polgármester. Véleménye szerint minden faluközösség szerves részének kell lennie az iskolának, hiszen az oktatási intézmény a község szellemi gyarapodásának fő forrása.
A továbbiakban Kausitz Klára, megbízott igazgató, Mgr. Ürge Judit, igazgatóhelyettes, Sill Zsuzsa, Janikovics Szilvia és Bogár Olga pedagógusok ismertetik az olvasókkal az iskola szakköreinek, munkájának és legújabb “táska nélküli iskola” elnevezésű programjának lényegét.
A kis könyvecske további részében “megszólal” az iskola egy jelenlegi- és két volt diákja. Utóbbiak mindketten a Komenský Egyetem hallgatói, egyöntetűen vallják, a csütörtöki iskola tanítói jó munkát végeztek. Jelenlegi eredményeikhez az is kellett, hogy megfelelő alapokat kapjanak, melyet az alma materben tanító pedagógusok meg is adtak a számukra.
A kiadvány, melyet Neszméri Sándor szerkesztett, még két, ugyancsak időszerű költeményt tartalmaz, Reményik Sándor: Templom és iskola valamint Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus című versét.
Remélhetőleg a kis füzet mondanivalója a leendő elsősök szüleinél nyitott fülekre talál, s februárban a beiratkozáskor valamennyiükkel találkozhatunk.

Csiba Lídia, a csütörtöki iskola pedagógusa

Felvidék Ma