Kizárólag szlovákul tüntethetők fel a földrajzi megnevezések a Szlovákiában kiadott térképeken és kartográfiai kiadványokban – határozta el szerdán a pozsonyi parlament.

A törvényhozás elutasította Miklós Lászlónak, a Magyar Koalíció Pártja (MKP) képviselőjének azt a módosító javaslatát, hogy a törvény tegye lehetővé a nemzeti kisebbségek nyelvében általánosan használt és közismert megnevezések feltüntetését is.

A Szlovák Nemzeti Párt (SNS) éles kritikával illette az MKP kezdeményezését. “Az SNS az MKP képviselőinek ezt a tevékenységét a szlovák térképek és területi tervek erőszakos elmagyarosítására irányuló igyekezetnek tekinti, újabb lépésnek afelé, hogy kihangsúlyozzák Nagy-Magyarország határait a szlovák parlamenten keresztül” – fogalmazott Ján Slota pártelnök, nyilvánvalóan az MKP-nak arra az igyekezetére célozva, hogy a szlovákiai földrajzi elnevezéseket magyarul is lehessen használni.

Slota leszögezte: az MKP igyekezete Szlovákiában a magyar(országi) célok teljesítésére irányul, mégpedig “az államalkotó nemzet, valamint a szlovák államnyelv kárára”.

A szlovák törvényhozás a nap folyamán már másodszor foglalkozott a földrajzi megnevezések problémájával. Korábban jóváhagyták az oktatási törvény módosítását, amely lehetővé teszi, hogy a kisebbségi tankönyvekben kétnyelvűek legyenek a földrajzi megnevezések: előbb a kisebbség nyelvén tüntessék fel azokat, majd pedig az államnyelven, szlovákul.

fidesz.hu