Még október végi rendes ülésén hallgatta meg a rimaszombati városi képviselő-testület az olasz Enerco International cég 1 millió eurós ajánlatát, amely fotovoltos rendszerrel alakítana át napenergiát elektromos energiává, s az egykori borüzem mögötti területet szemelte ki magának a városban.
Az ajánlatot a képviselők akkor pozitívan fogadták, így mivel sürgetett az idő, s a projektet december 18-ig kell benyújtani a minisztériumba, rendkívüli ülésen kérték a képviselőket a projekt támogatására. A cég időközben felvásárolta a pozsonyi ESENTIA társaságot, mivel a gazdasági minisztérium feltételként szabta, hogy a pályázó legalább három éve bejegyzett cégként létezzen Szlovákiában. Az ülésen megjelent az Enerco ügyvezetője, Giorgio Dovigi is, aki biztosította a képviselőket, hogy ha a projekt sikeres lesz, akkor négy hónapon belül befejeződhet az építkezés. Egyúttal ígéretet tett arra is, hogy a cég szeretne a sport és a kultúra területén támogatást eszközölni.
Nem várt vitát váltott ki a Rima lakótelepen, a Dobšinský utcában és a Hatvani István utcában található óvodák jogalanyiságának az odaítélése. A többi óvoda már régebben megkapta ezt, s ahogy Oľga Fabová, a Városi Hivatal Közgazdasági Osztályának vezetője elmondta, bizony gondot okozott a városnak a kétfajta könyvelés. A jogalanyiság megadásának legfőbb ellenzője, Viliam Vaš azzal érvelt, hogy az óvodatanács tagjai mindhárom esetben ellenezték a jogalanyiságot, s nem lenne demokratikus lépés szembehelyezkedni az akaratukkal, másrészt furcsállta, hogy az utolsó pillanatra hagyták a döntést, holott azt már hónapokkal ezelőtt meg lehetett volna hozni. A testület végül mind az Enerco International projektjét, mind a három óvoda jogalanyiságának megadását viszonylag simán megszavazta.
Egyhangúlag döntöttek viszont a Kereskedelmi Akadémia kéréséről, amely az éttermének az Iskolaügyi Minisztérium hálózatába való besorolását szeretné elérni.
Viliam Vaš képviselő még napirend előtt szerette volna javasolni a Gömöri Hírlap és Gemerské zvesti szerkesztőbizottsága elnökének, Hacsi Attilának a leváltását, de mivel az nem volt a kérdéses időpontban jelen, az indítványát visszavonta.
jdj, Gömöri Hírlap