A magyar széppróza kimagasló alakja, Mikszáth Kálmán emberi-írói hagyatékának ápolására a Palóc Társaság hetedik alkalommal hirdet országos prózamondó versenyt. A fenti címmel 2009. március 28-án Losoncon rendezendő versenybe a szlovákiai magyar középiskolák diákjai nevezhetnek be. A benevezés ingyenes. A versenyzőknek egy Mikszáth-elbeszélést vagy regényrészletet kell könyv nélkül előadni. A szakmai értékelő bizottság az előadott művel való azonosulás foka, a beleélés képessége, az előadás művészi színvonala és a fellépés alapján értékeli a teljesítményt.

A felvidéki döntő résztvevőinek ellátásáról és a díjakról a meghirdető és támogatói gondoskodnak.

A jelentkezéseket 2009. február 28-ig várjuk a Palóc Társaság, 991 11 Balog nad Ipľom, Kör u. 194 címre, illetve a z.urban@paloctarsasag.real-net.sk villámlevélcímre.

A jelentkezési lapon tüntessék fel a versenyző nevét, életkorát, elérhetőségét, iskolája nevét valamint az előadandó mű címét. A jelentkezőknek a versennyel kapcsolatos további tudnivalókat tartalmazó meghívót küldünk.
Jó felkészülést, sikeres szereplést kíván a Palóc Társaság!

*………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………*
„KEDVES VIRÁGAI A PALÓCFÖLDNEK”

Országos Mikszáth Prózamondó Verseny 2009. március 28-án Losoncon

A jelentkezési lap tartalmazza:

A prózamondó diák nevét,
Hány éves,
Elérhetőségeit (lakcím, e-mail, telefonszám):
Az iskola nevét és helyét:
A Mikszáth-mű címét .
A felkészítő tanár nevét és aláírását
A jelentkezés dátumát és a jelentkező aláírását.

– Felvidék Ma –