Ady Endre halálának a 90. évfordulóján jelen felhívás aláírói, mint kezdeményezők, azzal a kéréssel fordulunk mindenkihez, itt, a Kárpát-medencében és a nagyvilágban, hogy segítsék elő Érmindszenten, Ady Endre szülőfalujában, egy egészalakos szobor felállítását, amely egyik legnagyobb költőnk emlékét örökítené meg.

Ady Endre, meggyőződésünk szerint, nemcsak egyik legnagyobb költőnk, hanem olyan szellemi és erkölcsi tekintélyünk is, akinek eszméi: emberi hite és reménysége a jelenben is hatékonyan szolgálhatják nemzetünk fennmaradását és megerősödését.

Ady Endre érmindszenti szobrát olyan jelnek szeretnénk tekinteni, amely nemzeti összefogásunk és felemelkedésünk szellemi stratégiáját mutatja fel. Meggyőződésünk, hogy az idei esztendő: a Magyar Nyelv Éve kiváló alkalmat kínál magyarságunk öntudatra ébredésére, művészi értékeink és nemzeti kegyhelyeink gyarapítására, egyáltalán: a közös cselekvésre.

Adományaikat a nagyváradi székhelyű Pro Universitate Partium Alapítvány az alábbi számlán fogadja:

Fundaţia Pro Universitate Partium
Unicredit – Ţiriac Bank Oradea
IBAN RO17BACX0000003007246003
Cod fiscal: 12331679
SWIFT-Cod: BACXROBU
Jelige: Ady-szobor

A gyűjtéshez a Magyar Írószövetség is hozzájárul. A Magyar Írószövetség Arany János Alapítványa fogadja az adományokat a magyarországi intézményektől és magánszemélyektől. A támogatásokat az alábbi címre és bankszámlaszámra várjuk:

Arany János Alapítvány
1062 Budapest, Bajza u. 18.
Bankszámlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank 10201006-50018291-00000000

Nagyvárad-Budapest, 2009. január 27-én, Ady Endre halálának 90. évfordulóján

Tőkés László, királyhágómelléki református püspök, európai parlamenti képviselő
Vasy Géza irodalomtörténész, a Magyar Írószövetség elnöke
Pomogáts Béla, irodalomtörténész, az Anyanyelvi Konferencia elnöke
Székelyhidi Ágostoníró, kritikus, az Erdélyi Szövetség elnöke
Kiss Sándor, az Academia Humana Alapítvány elnöke
Dr. Ködöböcz Gábor irodalomtörténész, az Agria főszerkesztője
Pintér István, a Pro Universitate Partium Alapítvány ügyvezető igazgatója
Barabás Zoltán. költő, a Partiumi Magyar Művelődési Céh igazgatója
Mezey Katalin, költő, a Széphalom Könyvműhely igazgatója
Oláh János, költő, a Magyar Napló főszerkesztője