A csallóközi festőművész, Almási Robert festményeiből nyílt kiállítás február 5-én a nagyszombati Nyugat-szlovákiai Múzeumban. A kiállításon a festőművész 2007 és 2008 között készült képei láthatóak.

A kilencvenkét darabból álló festménykiállítás március 15-ig tekinthető meg Nagyszombatban. A kiállítás kurátora PaedDr. Simona Jurčová a megnyitón – miután röviden szólt Almási Robert munkásságáról- elmondta, hogy a múzeumban először találkozhatnak a művészetkedvelők a csallóközi festő képeivel.

Almási Robert
1948 január 27-én született Móroczkarcsán. 2004-ben visszatért szülőfalujába, így otthona, műterme, galériája Móroczkarcsán van. A pozsonyi képzőművészeti főiskolán, ahol monumentális festészetet tanult, mesterei voltak: Csemicky László, Matejka Peter és Gajdoš František. A főiskolai önarcképtől a konstruktív figuralitáson át elérkezett egy elvontabb, átírtabb, konstruktív képivilág megteremtéséhez, a biztonsághoz, amellyel a különböző anyagokat kezeli, amivel a más-más technikát alkalmazza.
Képeit a rafináltan kifinomult képszerkesztés, a hatékony színváltás és érzéki erotika jellemzi.Festményeinek túlnyomó többsége dinamikus, mozgással telített figurális alkotás, amelyek motivációjukat az emberek egymás közti kapcsolatából merítik. Témái között egyre nagyobb teret kap a tájkép is, az állandó téma a nő és a ló mellett. Tájábrázolása a csallóközi tájat, a változó természetet jeleníti meg.
Alkotásainak alapja mindenekelőtt az egyszerű és pontos kompozíció, de leghatásosabb kifejezőeszköze a szín, amellyel meghatározza a kép érzelmi és hangulati töltetét. Színskálája gazdag, megtalálható a túlfűtött narancssárgától, a vörösön és okkeren keresztül a hideg kékig minden.
Mondanivalóját ki tudja fejezni fában (domborművei megtalálhatók Strečnón, és Tvrdošínban), textilben (gobelinjei megtalálhatók Habovkán) és hasított márványban (alkotása megtalálható Dunaszerdahelyen). Számos nagyméretű alkotása van, amelyek nem csupán Dunaszerdahely városát díszítik, hanem fellelhetők Zlatovcén és Vinnén is.
A Nyugat-szlovákiai Művészeti Társaság elnöke.

Felvidék Ma, atos