Zselíz környéki MKP-tagok bírálták a párt központi vezetését.Az ok a megfogalmazásuk szerint az, hogy az MKP Országos Etikai Bizottsága korlátozta Simon Zsolt (a képen) tagsági jogainak gyakorlását.
A Lévai járásból egy tavaly megfogalmazott, de akkor nyilvánosságra nem hozott levelüket tették most közzé. Ebben még a Lisszaboni Szerződés megszavazása körüli állítólagos háttéralkukra és Csáky Pál szavahihetőségére reagálnak. A levélben egyebek mellett leszögezik, hogy elfogadhatatlan számukra a nyilvános véleménynyilvánításért való kizárás vagy az azzal való fenyegetés. Csáky Pál MKP-elnök a következőket mondta az őt ért vádakra: “Nagyon szerencsétlennek tartom az olyan megnyilvánulásokat, mint amik most a Lévai járásban megjelentek. Én arra kérek mindenkit a Magyar Koalíció Pártjában, illetve a párt körül is, hogy vegyük figyelembe, hogy 2009 és 2010 választási év. Nem ilyen mondvacsinált ügyekkel kell feszíteni a húrt a párton belül, hanem a közös cél érdekében kell együtt dolgozni. Egyébként örülnék neki, hogy Zseliz és Léva környékén azt néznék meg, hogy a hölgyek és urak, akik az MKP részéről felelősek voltak, milyen szerepet játszottak a zseíizi kórház megszűnésében, illetve a lévai kórház körüli bonyodalmakban. Ez ugyanis valóban sok kárt okozott nekünk”.

(Felvidék Ma, Pátria)