A dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galériában 2009. február 27-én került sor a budapesti Folyamat Társaság csoportos kiállítás-megnyitójára 17 órai kezdettel a Vermes-villában.

A színes tárlat a megnyitóra vonzotta a szép számú művészetkedvelő közönséget nemcsak a városból vagy a Csallóközből, hanem Prágától-Budapestig érkeztek művészek, hogy a kortárs művészeteknek helyet adó, egyetlen szlovákiai magyar galériába megtekinthessék az új kiállítást.

Az 1991-ben alakult művészeti egyesület célja az egyes művészeti ágak, területek alkotófolyamatainak egymáshoz és a közönséghez történő közelebb vitele, csoportos és tematikus tárlatok szervezése.

A kiállítást Dr. Szepes Hédi művészettörténész, az Oktatási és Kulturális Minisztérium vezető főtanácsosa nyitotta meg. Elsőként megemlítette, hogy a Folyamat Társaság kiállító művészei közül csupán párnak nincs műve a Kortárs Magyar Galéria gyűjteményében. A többiek viszont már adományoztak saját alkotásokat a gyűjteménybe, így ez is jól mutatja, hogy a dunaszerdahelyi galéria szakmai alapú munkája milyen kiemelkedő az összmagyar kultúra területén.

A művészettörténész szólt a történelem folyamán létrejött különböző művészeti társulások, egyesületek keletkezéseiről, kiemelve a magyar művészeti csoportok sokszínű kavalkadját. Magyarországon és Szlovákiában is a 90-es évek után alakultak újjá fontos szerepet kapva a művészeti társaságok. A Simsay Ildikó által alapított Folyamat Társaság neve a legáltalánosabb szinten két, egymással egyébként összefüggő dolgot jelent. Az egyik a processzus, az állandó előrehaladó mozgás, az önmagához képest mindig előbbre lépő dolog vagy személy fogalma. A másik jelentése a fluxus, a herakleitoszi értelemben vett „panta rhei”, a minden folyik gondolat, hogy az állandóság látszólagos csupán, a személyeknek, dolgoknak nincsenek tartós körvonalai, semmi sem rögzül és semmi sem rögzíthető és minden az, ami. A Folyamat Társaság 29 tagja és a két tiszteletbeli tag a szó mindkét jelentéséhez híven alkalmazkodnak. Tagjaik a folytonos előrelépés jegyében élik meg – mondta Dr. Szepes Hédi.

A kiállítást méltató művészettörténész úgy jellemezte a dunaszerdahelyi tárlatot, hogy a kiállító művészek mintha kifordultak volna magukból és egészen újat mutattak meg magukból és munkásságukból. Elmondta, hogy műveikkel újra és újra kísérletet tesznek a világnak, mint folyamatnak és mint az örök áttalakulásnak a megörökítésére. A művekben a változás, különbözőség és a sokféleség jegyei hordozzák a közös mondanivalót. A nemzetközi irányzatokra reagáló, azokat befogadó hazai művészek magyar sajátosságú remekműveket is fel tudnak mutatni.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium vezető főtanácsosa reményét fejezte ki, hogy a posztmodern művészetek káosza valamilyen önszerveződés irányába tart és majd eredményeket tud felmutatni. A magyar posztmodern művészet Európa és a világ számára csak akkor releváns, ha megkülönböztető sajátosságait pontossá teszi. A Folyamat Társaság tagjai vállalják az európai szellemi áramlatok hatását, de hozzáteszik azt a pluszt ami magyar és egyben európai is. A Társaság tagjainak mesterségbeli felkészültsége, elhivatottsága szakmai díjakkal elismert. A folytonosság és az állandóság komplexitása van jelen a Folyamat Társaság kiállításán. A művészeket a változatos táry- és eszközhasználat és az egyéni kommunikáció jellemzi. Témáikat a mindennapi valóságból merítik, saját személyes létükre reagálnak és a művészettel valóságban feltett kérdéseikre keresik a választ. A tagokat, ami összeköti az a kiállítás. Számos hazai és nemzetközi kiállításokon szerepeltek. Ezek a kiállítások az örök működésnek egyszeri állomásai, kvázi pillanatfelvételek. A dunaszerdahelyi tárlat jellemzője is a páratlan sokféleség, részben technikai értelemben. A kiállításon a kortárs magyar művészet lenyomatát találhatja meg a művészetkedvelő közönség – hangsúlyozta a kiállítást méltató művészettörténész. Végezetül Hermann Kreisler műalkotásokról írt egyik idézetéből idézett Dr. Szepes Hédi művészettörténész. A kiállítás megnyitón közreműködött a Városi Művészeti Iskola két tanára Kollár Katalin és Mikulášeková Adriana.
A Folyamat Társaság kiállítása március 25-ig látogatható a Vermes-villában, hétköznapokon 10:00 és 17:00 óra között.

KMG Press, Felvidék Ma, atos