A Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Program első pályázati felhívására, amelyet 2008. október 15-én hirdetett meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Szlovák Köztársaság Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztériuma, 2008. december 22-ig összesen 238 db pályázat érkezett be.

A pályázati felhívással a fenntartható gazdasági fejlődés, a turizmus, humánerőforrás-fejlesztés, oktatás, kulturális és innovációs együttműködések, környezet- és természetvédelem, valamint az infrastruktúrafejlesztés terén megvalósuló határon átnyúló együttműködések támogatására nyílt lehetőség.

Pályázat benyújtására és támogatásra jogosultak voltak a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségi társulások, ezen szervezetek intézményei, non-profit szervezetek (egyházak, alapítványok, egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, ill. közhasznú non-profit gazdasági társaságok), oktatási intézmények, fejlesztési tanácsok és ügynökségek, kamarák, stb. Partnerként legalább egy, a jogosult programterületen működő magyarországi és egy szlovákiai szervezetnek kötelezően kellett részt vennie a megvalósításában.

A program összköltségvetése mintegy 207 millió euró, melyből 176 millió euró (85%) az Európai Unió ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap) hozzájárulása. A pályázóktól elvárt önerő mértéke minimum 5%

A lezárult első kiírásban meghirdetett támogatási területeket és pénzügyi kereteket (euró) az alábbi táblázat foglalja össze:

PRIORITÁSI TENGELY euró
1.1 Határon átnyúló üzleti együttműködés támogatása
1.1.1 Üzleti infrastruktúra fejlesztés
HUSK 2008/01/1.1.1
Meglévő ipari parkok, új vagy meglévő inkubátorházak és vállalkozói létesítmények bővítése/felújítása, valamint kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés 4 211 775
1.1.2 Üzleti együttműködések elősegítése
HUSK 2008/01/1.1.2
Klaszterek, üzleti partnerségek és hálózatok létrehozása, az üzleti információáramlás javítása 1 206 143
1.3 Közös idegenforgalom-fejlesztés
1.3.1 Turisztikai termékek és vonzerők fejlesztése, desztináció-menedzsment szervezetek és kapcsolódó infrastruktúra felállítása
HUSK 2008/01/1.3.1
Turisztikai vonzerők fejlesztése, közös turisztikai termékfejlesztés és kapcsolódó desztináció-menedzsment szervezetek létrehozása, fejlesztése 8 000 000
1.3.2 Közös turisztikai célpontok fejlesztése – népszerűsítés, marketing és értékesítés
HUSK 2008/01/1.3.2
Közös turisztikai termékek népszerűsítése, együttműködés a marketing és értékesítés területén 1 841 009
1.5 Hálózati, partnerségi, program- és projekttervezési és -irányítási kapacitások fejlesztése
1.5.1 Hálózati, partnerségi, program- és projekttervezési és -irányítási kapacitások fejlesztése
HUSK 2008/01/1.5.1
Partnerségépítő, hálózati kezdeményezések és képzések támogatása a program- és projekttervezési folyamatok valamint a projektmenedzsment kapacitások fejlesztésére 1 500 000
1.6 Emberi erőforrások közös használata és fejlesztése
1.6.1 Közös képzés, oktatás és hálózatépítés
HUSK 2008/01/1.6.1
Közös képzési és oktatási módszerek és programok kidolgozása. 800 000
1.6.2 Munkaerő-piaci kezdeményezések
HUSK 2008/01/1.6.2
A munkaerő-piaci kezdeményezések támogatása információs rendszerek és munkaerő-piaci hálózatok fejlesztése révén. 1 787 380
1.7 Emberek közötti (People to people) kapcsolatépítés
1.7.1 Emberek közötti (People to people) kapcsolatépítés
HUSK 2008/01/1.7.1
Közös események és programok szervezése, együttműködés a kultúra, sport, művészet, szabadidő, és a természetvédelem területén. 1 075 285
2.1 Közös tevékenységek a természeti környezet védelmének ösztönzésére
2.1.1 Víz-, és hulladékgazdálkodás, megújuló energia
HUSK 2008/01/2.1.1
Víz-, hulladék- és megújuló energia-rendszerek és technológiák fejlesztése, környezettudatosság növelése. 16 000 000
2.1.2 Tanulmányok, tervek és képzések
HUSK 2008/01/2.1.2
Tervek elkészítésére és képzésekre irányuló akciók 1 900 474
2.2 Közös természetvédelmi tevékenységek
2.2.1 Közös természetvédelmi tevékenységek
HUSK 2008/01/2.2.1
Természeti értékek védelme, környezettudatosság növelése. 5 948 529
2.3 Kisléptékű útépítés, kerékpárutak, tömegközlekedés
2.3.1 Kisléptékű útépítés, kerékpárutak
HUSK 2008/01/2.3.1
Határon átnyúló utak és kerékpárutak fejlesztése 16 232 213
2.3.2 A tömegközlekedés fejlesztése
HUSK 2008/01/2.3.2
Tömegközlekedési szolgáltatások fejlesztése, határon átnyúló tömegközlekedési szövetségek létrehozása 1 420 278
2.4 Jobb határátkelési lehetőségek biztosítása a határfolyókon
2.4.1 Jobb határátkelési lehetőségek biztosítása a határfolyókon
HUSK 2008/01/2.4.1
Határon átnyúló kompok és hidak építése. 7 000 000
2.4.2 Tanulmányok és tervek
HUSK 2008/01/2.4.2
Beruházások megvalósításához szükséges előkészítő tanulmányok és tervek készítése 2 090 964

A grafikon kattintással nagyítható

A pályázatok formai és jogosultsági ellenőrzését, majd a hiánypótlást követően 2009. február 11-én megkezdődött a szakmai értékelés külső szakértők segítségével. A nyertes pályázatok a Közös Monitoring Bizottsági Ülésen (JMC) kerülnek kiválasztásra, várhatóan 2009. áprilisában.

A magyar-szlovák határmenti program legközelebbi kiírása 2009 második negyedévében várható, a pályázati felhívás anyaga a Program honlapjáról lesz letölthető: http://www.husk-cbc.eu

Forrás: www.vati.hu
Németh P. Eszter