František Mikloško államfőjelölt és Duray Miklós (a képen) MKP-alelnök is azon a véleményen van, hogy elfogadhatatlan a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) arra irányuló igyekezete, hogy korlátozza a szlovákiai magyar nemzeti kisebbség jogait.

“A Szlovák Nemzeti Párt (SNS) köreiből származó minden olyan intézkedést, amely sérti a szlovákiai nemzeti kisebbségek eddigi jogállását, az eddigi status quot, a kormánykoalíciónak meg kell szüntetnie. Ez a kisebbségi oktatásügyi intézkedésre is vonatkozik” – mondta František Mikloško.
Arra a kérdésre válaszolva, hogy mit szól Ján Mikolaj oktatási miniszter döntéséhez, amely szerint a szlovákiai magyar gimnazisták a jövőben kizárólag a lefordított szlovák történelemkönyvekből tanulhatnak, František Mikloško leszögezte, hogy elfogadhatatlan ilyen döntéseket hozni egy olyan helyzetben, amikor Szlovákia és Magyarország is tagja az Európai Uniónak, és kötelességük betartania a szervezet normáit.”

Duray Miklós, a Magyar Koalíció Pártjának stratégiai alelnöke a szlovákiai magyarság elleni durva támadásnak minősítette Ján Mikolaj döntését a tankönyvügyben. Rámutatott: “Ez kimondottan szélsőséges szlovák nacionalista megközelítés, ami ellen nem elég csak tiltakozni, hanem tenni kell”. Szerinte Mikolaj döntésével “veszélyezteti a szlovákiai magyarok nemzeti önazonossága megőrzéséhez szükséges eszközök használatát”. Duray Miklós jó példaként a magyarországi gyakorlatot hozta fel, ahol egy tankönyvtanács dönt ilyen kérdésekben, s ennek döntését a politikusok nem tudják felülbírálni. ” A szlovákiai magyaroknak még a régi kommunista rendszerben is – az ideológiai irányultságtól, ballaszttól eltekintve – olyan tankönyveik voltak, amelyek nemzeti történelmüket is bemutatták és ami nagyon fontos, nem sértették őket” – jegyezte meg Duray, aki a szlovákiai magyarság jogaiért való nyílt kiállása miatt a volt csehszlovák rendszerben börtönbüntetést is szenvedett.
MTI