A szlovák kormányfő, Robert Fico az oroszlánok elé vettette a Janušek építésügyi miniszter tevékenységét ellenőrző két hivatalt (NKÚ,ÚVO),- állapítja meg a szlovákiai Fair-play Szövetség elektronikus postán hozzánk eljuttatott nyilatkozatában, amelyet ma a Sme napilap is közzé tett. Fordításban közöljük a nyilatkozat teljes szövegét:

A kormányfő az oroszlánok elé vetette az Legfelsőbb Ellenőrzési Hivatalt (NKÚ), és a Beszerzési Hivatalt (ÚVO). A „faliújság” ügyben Ficonak kellett volna döntenie. Helyette szerzett magának egy használhatatlan mankót, amellyel kétségbe vonja a két említett hivatal függetlenségét Szlovákiában.
Robert Fico kormányfő valójában a törvényekben garantált legfontosabb szabálytól fosztotta meg a két független intézményt, – mégpedig a politikai nyomásgyakorlást tiltó regulától. A Szlovák Legfelsőbb Ellenőrzési Hivatal tudatosan volt törvényi védelem alá helyezve, mert csak a napi politikától függetlenül, nyomásgyakorlás nélkül tud hitelesen dolgozni, valós tényeket feltárni, illetve tudja a feltárt hibákat orvosolni. Ennél fogva a hivatal független, csak a rá vonatkozó törvényekkel szemben van kötelezettsége. Az ellenőrzés eredményeivel kapcsolatban nem szankcionál, csak feladatokat ad a megállapított hibák eltávolítására. Ahol viszont nincsenek szankciók a hibákért, ott nagy igyekezet sincs a hibák eltávolítására. Kivételt képez az NKÚ, ha a megállapított hiányosságok nagysága ezt indokolttá teszi, köteles büntetőfeljelentést tenni az ügyészségen. Ez az ügy az a kategória, kételyeink vannak a hivatallal szemben, hogy ezt megteszi.

A Szlovák Közbeszerzési Hivatal (ÚVO) a törvények alapján kemény büntetéseket adhat a hibákért, viszont ezek nagyságát, akár a függetlenségüket meghatározhatja az aktuális politikai nyomás nagysága. A szlovák kormányfő viszont kijelentette, hogy a „faliújság ügyben” a politikai felelősséget a vétkező minisztériumok, és a miniszterrel szemben csak az NKÚ és az ÚVO ellenőrzésének tükrében hozza meg. Ezzel a döntésével a kormányfő valójában az „oroszlánok” elé vetette a két hivatalt, így valószínű, hogy áldozatául esnek a politikai csatározásoknak. Robert Fico, ott ahol érett politikushoz méltó döntést kellett volna hoznia, kitalált egy ingatag mankót magának, amellyel aláásta a két hivatal függetlenségéről alkotott képet. Mivel az építésügyi minisztérium közbeszerzési pályázatában, az úgynevezett „faliújság ügyben” 70 millió euróról, jól fizetett funkciókról van szó, biztos, hogy az érintettek megpróbálják a büntetőfeljelentéseket, és a hitelvesztésüket más irányba terelni, azaz kibújni a jogi felelősség alól.

Nézzük, valójában mi történik ebben az ügyben ma. A legfelsőbb ellenőrzési hivatal január közepétől kezében tartja az építésügyi minisztériumban, Janušek reszortján végzett ellenőrzések eredményét. Az érvényes törvényi rendelkezések értelmében, véleményeznie kellene az ellenőrzés jegyzőkönyvét. Ha a gazdasági törvények elleni vétségek megalapozottak, ezt kiegészítésként csatolni kell a jegyzőkönyvhöz. Ha a gyanú megalapozatlan, akkor már be kellett volna hivatniuk a minisztert, közölni vele az eredményeket, és az ügyet lezárni. Amint tudjuk, ez január közepe óta nem történt meg. Ellenkezőleg, a legfelsőbb ellenőrzési hivatal (NKÚ) közleményt adott ki, hogy az ő általa végzett ellenőrzések lezárásával vár a másik, a közbeszerzési hivatal ellenőrzésének eredményére, mivel a két ügy összefügg. Ez az eljárás ellentétes a vonatkozó törvényekkel, és példa nélküli Szlovákia történetében. Óriási kérdőjel, hogy a legfelsőbb ellenőrzési hivatal a megoldás helyett miért manőverezik? Miért nem tartja be határozottan az ide vonatkozó törvényeket! Mintha nem lett volna eddig is elég gyanús momentum ebben az ügyben. A médiák újabb nem mindennapi esetről hoztak híreket. Az építésügyi miniszter, Janušek titokban találkozott az NKÚ vezetőjével, hogy „összehangolják” az ellenőrzés eredményeinek megtárgyalását. Ez egyszerűen a szemtelenség teteje, valami hasonló, mintha a bíró a rábízott peres ügyben az ítélet meghozatala előtt találkozna a vádlottal, hogy „egyeztessék” a tárgyalás menetét. A törvény ebben az esetben elég egyértelmű, az ellenőrzött az eredmények ismertetésére akkor köteles megjelenni, amikorra a „független” hivatal (NKÚ) berendeli. A két fél, az ellenőrzött és az ellenőrző nem hivatalos találkozója komolyan veszélyezteti a hivatal függetlenségét, szakszerűségét, és hitelességét. Szomorú, hogy az ellenőrzési hivatal, amely eddig hosszú időn át megőrizte arculata tisztaságát, ezt nem tudja. A tekintély olyan, mint a kártyavár, könnyen összeomlik. Egy botrány, függetlenül attól meddig próbáltuk felépíteni a „kártyavárat”, úgy elfújja azt, mint a szél.

Az építésügyi minisztérium számára a „faliújság ügy” tanulságai egyre gyarapszanak. Az egyik legfontosabb tanulság, hogy a politikusokat az adófizetők pénzéből fizetjük, ezért elvárjuk, hogy politikai felelősségüket saját és alkalmazottaik hibáiért képesek legyenek levonni, és ne hazardírozzanak kulcsfontosságú hivatalok jó hírével. A másik tanulság, ha a két ellenőrzéssel megbízott hivatal elveszíti függetlenségét és hitelét, szent meggyőződésünk, hogy akkor Szlovákiában veszélyes helyzet állhat elő, amelyben senki sem tudja meggátolni az állami pénzek szétlopkodását. A rendőrség és az ügyészség „lebetegedése” után, az állampolgári hallgatás elpusztíthatja azt az immunrendszert amely, képes meggátolni annak a lénynek az elpusztulását, amelyet úgy hívnak, hogy állam. És ki tudja, hogy egy demokrácia meddig életképes e két hivatal nélkül? – Áll az említett nyilatkozatban. Úgy hisszük, hogy ez nem kíván kommentárt!

Felvidék Ma, Fair-play Szövetség, -ddg-