Az újabb válságkezeléssel kapcsolatos javaslatok közül a legfontosabb a szociális és az egészségügyi biztosítást érintő módosítás, amely már a jövő héten a parlament elé is kerül gyorsított eljárásban.

A jogszabályban foglaltak alapján a vállalkozóknak a befizetési kötelezettségeknél nem a minimálbért, hanem az országos átlagbért kell figyelembe venniük. Vagyis a járulékterhek csökkenését célzó tervezet a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vállalkozók a tavalyelőtti országos átlagbér 44,2 tized százalékából számítják majd ki az egészségügyi és szociális járulékokat. Változik az úgynevezett szolidaritási alapba fizetendő járulék is. Ez az összeg 4,75 század százalékról 2 százalékra csökken. Ez esetben azonban csak átmeneti, jövő év végéig érvényes intézkedésről van szó.
A kormány jóváhagyta azt is, hogy módosuljon az értékpapírokról szóló törvény. Ez azokat érintheti, akik részesei voltak a vagyonjegyes privatizációnak. Az értékpapír tulajdonosok eldönthetik, hogy igényt tartanak-e még erre. Ha a megszüntetés mellett döntenek, ezt illeték befizetése nélkül megtehetik majd. Jelenleg egyébként még egymillió vagyonjegy-tulajdonost tart nyilván az értékpapírok központi letéti irodája. Ezek a vagyonjegyek azonban már jórészt értéktelenek. Ezt is a jövő héten véglegesítheti a parlament.
Az ellenzéki válságkezelő javaslatoknak azonban a kormány nem adott esélyt. A három ellenzéki párt is sürgősséggel terjesztette volna a törvényhozás elé javaslatait. Az erre vonatkozó nemzeti tanácsi határozatot azonban a kormány elutasította, márpedig a gyorsított eljárásról csak a kormány adhat javaslatot a parlamentnek. A vasúti társaság, illetve a Cargo vasúti teherszállító vállalat tőkésítésére vonatkozó javaslatot viszont jóváhagyta a kabinet. Mind a két társaság rendkívül nehéz anyagi helyzetben van, s romló helyzetük a gazdasági válság miatt egyre mélyül. A kormány a Cargonak 5 milliárd koronát, vagyis 166 millió eurót, a Szlovák Vasúti Társaságnak pedig több mint 2 milliárd koronás, azaz 70 millió eurós visszatérítendő támogatást hagyott jóvá, amelyet még március végéig megkapnak.
Döntés született az úgynevezett roncsdíjról is, ezt az az új autót vásárolni szándékozó igényelheti majd, aki 10 évesnél idősebb autóját leadja a roncstelepen. Az így szerezhető támogatás összege maximálisan 60 ezer korona, tehát 2 000 euró lesz. Az állam az igénylőnek 1 000 eurós támogatást ad, ha azonban a gépkocsi forgalmazó is hajlandó 500 euróval megtámogatni a vásárlást, akkor még további 500 eurót ad majd az állam. Az új autó ára adóval együtt azonban nem haladhatja meg a 25 ezer eurót, vagyis a 750 ezer koronát. A költségvetésből erre a kormány 1 milliárd koronát különített el, s azt szeretné, ha mielőbb életbe lépne ez a gyakorlat, akár már a jövő héttől is.

Felvidék Ma, Pátria, mj, sk