Történelme egyik legfontosabb és legfelemelőbb pillanatára készül a Kárpát-medence magyar reformátussága. Egy hónap múlva, május 22-én, a Kálvinista Rómában, Debrecenben ül össze az Alkotmányozó Zsinat, hogy elfogadja az egységes Magyar Református Egyház Alkotmányát.

Az esemény lényege, hogy ezzel az alkotmánnyal deklarálják azt a magyar református egységet, amely a történelmi határok megváltoztatása miatt szétszakadt.
A Magyar Református Egyház Alkotmányához csatlakozik a magyarországi reformátusokon kívül Erdély, Kárpátalja és Délvidék reformátussága. Annak ellenére, hogy a Szlovákiai Református Egyház is képviselteti majd magát a május 22-ei eseményen, egyelőre úgy határozott, mégsem látja el kézjegyével a közös alkotmányt, illetve nem csatlakozik ahhoz.
Fazekas László püspök ezzel kapcsolatban elmondta: a széttagoltság ellenére is a Kárpát-medence református egyházainak egységét magától értetődőnek tartják. Az egység a zsinat határozata szerint nem csatlakozás vagy nem csatlakozás kérdése, hanem Istentől kapott ajándék, amely közös történelmi gyökerekből fakad és tudatában vannak annak is, hogy a Kárpát-medence reformátussága túlnyomórészt magyar ajkú és érzelmű. Fazekas László püspök elmondta azt is, hogy a Magyar Református Egyház Alkotmányát az előterjesztett formájában a zsinat határozata alapján a Szlovákiai Református Egyház sajátos jellegénél fogva nem tudja ratifikálni és azt a jogrendjébe beilleszteni. Ennek ellenére mégis fontosnak tartják a Generális Konventen belüli további együttműködést, beleértve a jogharmonizációs folyamatokat is.
Ettől függetlenül a Szlovákiai Református Egyház várja a híveket a május 22-ei debreceni eseményre, ahol kísérő rendezvények is lesznek. A magyarországi szervezők kérik, hogy mindenki hozzon magával egy marék földet a lakóhelyéről, ugyanis ebből formálják meg majd a Kárpát-medence hitelesen kicsinyített mását, szimbolizálva ezzel a föld általi összetartozást is.
A tervek szerint az egység kikiáltásának az időpontjában a Kárpát-medence összes református templomában megszólalnak a harangok, ezzel is demonstrálva az egység kihirdetését. A szervezők 15 ezer reformátust várnak Debrecenbe.

Felvidék Ma, sk