Dunaszerdahelyen május 9-én ülésezik a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség, a Csemadok XXII. Országos Közgyűlése, amelyen tisztújításra is sor kerül.

Dunaszerdahelyen a Sportgimnázium nagytermében (Dunaszerdahely, Szent István tér 3. – a Vidékfejlesztési Szakközépiskola épülete) 9,00 órakor kezdődik a közgyűlés, amelyen a járási konferenciákon megválasztott küldöttek vesznek részt. A legfőbb programpontok közé tartozik a Csemadok 2006-ban megtartott közgyűlése óta eltelt időszakának értékelése.

A közgyűlésen egy új programot is megvitatnak, amely az elfogadása után, a következő három évre lesz érvényes.

A szövetség célja, hogy megtartsa és megújítsa a több mint félmilliós szlovákiai magyar közösség mindennapjaiban betöltött közösségszervező szerepét és közművelődési küldetését.

A közgyűlés napirendje:
8,00 – Prezentáció
9,00 – Szózat, megnyitó
9,10 – A napirend elfogadása
9,15 – A bizottságok megválasztása (mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság, javasló bizottság)
9,25 – Beszámoló a legutóbbi közgyűlés óta elvégzett munkáról
10,00 – Az ellenőrző bizottság jelentése
10,15 – A mandátumvizsgáló bizottság jelentése
10,20 – Az alapszabály-módosító bizottság előterjesztése
10,35 – A Csemadok alapszabályának elfogadása
10,50 – A jelölő bizottság előterjesztése – választások
11,15 – A programalkotó bizottság előterjesztése, vita a programról, általános vita
14,00 – A szavazatszámláló bizottság jelentése
14,15 – A Csemadok programjának elfogadása
14,30 – Az OT 1. ülése
15,00 – Jelentés az OT 1. üléséről
15,10 – A határozatok előterjesztése
15,25 – A határozatok elfogadása
15,45 – Zárszó
16,00 – Himnusz

Felvidék Ma