Ipolyság egy a világ városai közül, amelyek egy időre állomáshelyül szolgáltak és szolgálnak a Fogyatékosságtörténeti vándorkiállításnak.

Európában a kiállítást 2007 óta Magyarország több városában és Strasbourgban tekinthették már meg az érdeklődők. Most Szlovákiában, Dunaszerdahely után, Ipolyságon is látható. A kiállítás Szlovákiába történő eljutásában nagy érdeme van a Carissimi nonprofit alapnak, elsősorban az igazgatótanács elnökének, Tóth Erikának. Neki köszönhető, hogy egy budapesti találkozó nyomán a kiállítás kivitelezőjének képviselőjével, dr. Könczei György professzorral a Szülőföld Alap anyagi támogatásával a kiállítás nálunk is megvalósult.
A vándorkiállítás célja, hogy bemutassa, hogyan viszonyult az emberiség a történelem folyamán a fogyatékossággal élő emberekhez. Ezzel igyekszik felhívni a figyelmet a fogyatékos emberek életére, nehézségeire és eredményeire. Nem titkolt szándéka egy újszerű társadalmi gondolkodásmód kialakításának elindítása, melynek lényege a fogyatékos emberek elfogadása és segítése.
A kiállítás anyaga koprodukcióban készült egy amerikai nonprofit szervezet, a ACT (Advocating Change Together) és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karának Foglalkozási Rehabilitációs Kutatócsoportja között. A fogyatékosságtörténetet a kiállítás 27 tablón mutatja be, ebből az első 21 az ACT táblája, amelyek a 2000. évig tekintik át a terület történetét. Ezt egészíti ki a magyar kutatócsoport további 6 táblája, amelyek az európai és a magyar történetet tárgyalják. A kiállítást kiegészíti egy nem egészen 30 perces film, amely Cheryl Marie Wade fogyatékosjogi aktivista alkotása.
A nyitóünnepség 2009. június 16-án 16 órakor kezdődött a Menora Saag Centrum Artis-ban, a zsinagógában. A folyamatosan érkező érdeklődők délután négy órára meg is töltötték a termet. Jelen volt városunk néhány szintén fogyatékossággal élő lakója is kísérőjével. A kulisszákat a félkörben felsorakoztatott 27 tabló alkotta. Az ünnepség konferansziéja Kutak Adrienn helyi keramikusművész volt. A megnyitót a művészeti alapiskola három pedagógusából álló Amadeus Trió kezdte, amely Mozart-zeneműveket adott elő az elcsendesedő, a témára ráhangolódó közönségnek. Majd Kutak Adrienn üdvözölte a vendégeket: Könczei Györgyöt, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karának professzorát, Bélik Györgyöt, Ipolyság város alpolgármesterét és a Carissimi nonprofit alap két képviselőjét, Tóth Erikát, az igazgatótanács elnökét és Zsidó János féli esperesplébánost, az igazgatótanács tagját és nem utolsósorban a megjelenteket. Miután a vendégek nyitóbeszédei elhangzottak, újra a zene „kapott szót“. A zene hangjai után városunk alpolgármestere a városra emlékeztető kis ajándékokat adott át a vendégeknek, és következhetett a kiállítás megtekintése. A látogatók lassan eltávoztak, de bizonyára megfogalmazódott bennük, hogy egy más időpontban, csöndesebb körülmények között majd újra megtekintik és elolvassák a kiállítás kép- és szöveganyagát.
A vándorkiállítás támogatói városunkban a Sigillum oppidi Saag (Ipolyság Város Pecsétje) és Ipolyság városa. A kiállítás megtekinthető 2009. június 16-tól június 30-ig a Bartók Béla téri zsinagógában.

Felvidék Ma, Matyis Edit, Ipolyság