Erdő Péter bíboros és Orosch János püspök vezetésével mintegy kétezer-ötszázan imádkoztak az elmúlt év június 28-án Mátraverebély-Szentkúton a szlovák és a magyar nemzet békéjéért, valamint ajánlották a Szentkúti Szűzanya és Szlovákia Patrónájának oltalmába a két nemzetet. Ezen a napon a szlovák-magyar csoportok, papjaik vezetésével már kora reggeltől érkeztek a búcsújáróhelyre, a zarándoklat után pedig több egyházközségben is folytatták e felajánlás megújítását.

Akkor szlovák nemzetiségű püspök nem érkezett Szentkútra. Idén azonban a szeretet és a megbecsülés jeleként Tomaš Galis zsolnai megyéspüspök vállalta az imanapon való részvételt. Köszönöm a meghívást, mert így én is zarándokolhatok, imádkozhatom, és részt vehetek a legszentebb Eucharisztia ünneplésében a Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Fontosnak tartom ezt azért is, mert az imában itt két nemzet találkozik és forr egységbe! – válaszolta a püspök a magyar ferencesek meghívására.

Galis püspök fontosnak tartja az imanap vezetését, és meghív mindannyiunkat, hogy az imádság által hidat építsünk az egyre magasabbnak tűnő falak felett. Az idei zarándoklaton részt vesz Julius Janusz apostoli nuncius, a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát pedig Varga Lajos váci segédpüspök, Seregély István nyugalmazott érsek és Mohos Gábor, a testület titkára képviseli. A liturgia és a csoportok szervezésébe bekapcsolódnak a szlovákiai ferencesek. Fülekről, Érsekújvárról több busszal érkeznek a zarándokok szlovák lelkipásztoraik kíséretében.

Az idei zarándoklat hálaadás a két egyház közötti kulturális és tudományos együttműködés élénküléséért, kérve, hogy mindkét ország nemzetpolitikáját hassa át az evangélium szelleme. Hívjuk szlovák és magyar testvéreinket a határ mindkét oldaláról: jöjjenek, emeljük a két nemzet fölé az imádság hídját, aminek építése két oldalról kezdődik, az Égre irányul, de csak akkor lesz teljes, ha összeér!

Felvidék Ma, OrientPress Hírügynökség