Június 23-án került sor a csallóközi búcsújáró helyen a Szentantali vérrel könnyező Szűzanya főbúcsújára. A különféle egyházközségekből érkező magyar hívők a hódolatukat jöttek kifejezni a csodatévő Szűzanyának, akinek képe 294 éve könnyezett ezen a helyen s hogy az ünnep alkalmából együtt kérjék a Szűzanya közbenjárását, együtt imádkozzanak, ünnepeljenek.
Az búcsú rózsafüzér imádsággal kezdődött. Azt követte a közös keresztútjárás a templom melletti Kálvárián, majd az ünnepi esti dicséret a templomban a Szent Szűz tiszteletére. A délután folyamán a lelkek megkönnyebbítésére várók számára gyónási lehetőség is volt, így az adott feltételek mellett teljes búcsút nyerhettek a hívek.
Az ünnepélyes bevonulás után a szabadtéri oltár mögött elhelyezték a Mária képet, majd 19 órakor kezdetét vette a főpapi szentmise, melyet Mons. ICDr. Zvolensky Szaniszló pozsonyi érsek mutatott be 28 oltártestvérével. Szaniszló érsek atya a szentmisét magyar nyelven, a szentbeszédet pedig szlovák nyelven mondta. Homíliájában a csodatévő Madonna kapcsán a velünk naponta megtörténő csodákra, megtérésekre hívta fel a figyelmet. Mindnyájan csodásan újraszülethetünk a Szentlélek által, aminek most is szemtanúja voltam, amikor láttam a gyóntatószékek előtt megtisztulni vágyó zarándokok hosszú sorát, s így újraszületve boldogan magunkhoz fogadhatjuk az Urat – mondta. Mahulányi József püspöki helynök, ipolysági esperes magyar nyelvű szentbeszédében az igazi szabadság meglelését hangsúlyozta. A tékozló fiú példáján összehasonlította a modern világ relatív szabadságát – amely tulajdonképen öröm nélküli rabságba dönt a pótértékek hajszolásával – az igazi szabadsággal, melyet csak Teremtő Urunk szeretetében lelünk meg. Úgy, mint a tékozló fiú talált boldog menedéket atyjánál, nyomorúságos, szabad sorsa után.
A szentmise végén felajánló imát mondtunk az oltárra kihelyezett Szentség előtt a papok éve megkezdése alkalmából. A már hagyományos gyertyás körmenet után, visszatérve a templomba következett a az oltáriszentséggel való áldás latin nyelven és a himnuszok. Az ereklyetiszteletet követően diavetítéssel egybekötött előadásra került sor a budapesti Horváth Zoltán György vezetésével a Kárpát-medence könnyező Mária – képeiről. A hívők a szentségimádás után éjfélkor, szentségi áldásban részesültek.

Sranko László helyi plébános áldozatkészségének és eredményes munkájának köszönhetően az Ő általa alapított helyi énekkar közreműködésével, szép énekeivel növelte az áhítatot, fényesítette, emelte az ünnepet. A szép ünnep befejeztével remélni lehet, hogy mindazt a kegyelmet, gondolatot, ösztönzést, amit a zarándokok e kegyhelyen magukba fogadtak, tovább tudják adni családjuknak és az egész hívő közösségüknek.

Felvidék Ma, Szalay Anikó