Ebben az esztendőben Assisi Szent Ferenc megtérésének 800. évfordulója alkalmából a ferences család tagjai, közösségei világszerte megemlékeznek az Isten Szegénykéjéről.
Tatán, a tóvárosi volt kapucinus templomban a Porciunkula búcsú zenei áhítattal kezdődött az Esterházy énekegyüttes, valamint Buhalla János torinói operaénekes közreműködésével.
Az ünnepi szentmisét Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mutatta be a vele koncelebráló győri, nyitrai és besztercebányai egyházmegyés oltártestvéreivel együtt. Az érsek atya szentbeszédében utalt arra, hogy Assisi Szent Ferenc ma is követhető példakép, hiszen a bátor hitvallás, az egyszerűség és az anyagiaktól való függetlenség a modern korban is az életszentség alapja. A napjainkban megtapasztalható erkölcsi és gazdasági válságot is csak a Szent Ferenc által gyakorolt állandó lelki megújulással, megtéréssel lehet orvosolni. Az ünnepi
szentmise végén Szalai Gábor plébános mutatta be a hívő közösségnek a Dr. Pápai Lajos püspök által kinevezett új egyházközségi képviselőket, akik – Szent Ferenc segítő közbenjárását is kérve – tettek ígéretet szolgálatuk kezdetén. Ezt követően került sor az érsek atya által vezetett hagyományos Porciunkula – körmenetre, amelybe bekapcsolódtak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjának tagjai, a
lengyel- és németországi testvérvárosokból, valamint a Felvidékről (Szőgyénből, Tata testvérközségéből) érkezett zarándokok is.

Felvidék Ma, Pázmaneum-Fülesi J.