(Videóval kiegészítve) Lauer Edit, az Amerikai Magyar Koalíció tiszteletbeli elnökének felszólalása a dunaszerdahelyi (2009. szeptember 1.) tiltakozó nagygyűlésen.
Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy az Amerikai Magyar Koalíció képviseletében, jelen lehetek ezen az inspiráló nagygyűlésen.

Tisztelt jelenlévők – Kedves Magyar barátaim!

Összegyűltünk itt, Dunaszerdahelyen, a magyar nemzet tagjai, a Kárpát medencéből, Európából és az Egyesült Államokból, hogy együtt felhívjuk a világ figyelmét arra, hogy Szlovákiában, a több mint félmilliós nagyságú, őshonos magyar közösség anyanyelv használata veszélyeztetve van.

Mi, amerikai magyarok, bár nagy távolságból, de őszinte érdeklődéssel és komoly aggodalommal követjük a szlovákiai magyar közösség gondjait és kihívásait. Számunkra, akik egy sokszínű és multikulturális társadalomban élünk, szinte érthetetlen, hogy 2009-ben, amikor a legtöbb ország a globális gazdasági krízis enyhítésén munkálkodik, miért tartja a szlovák kormány legfontosabb teendőjének egy korlátozó, diszkriminatív nyelvtörvény létrehozását?

A válasz, vagyis magyarázat, sajnos csak egy lehet: A Szlovák Nyelvtörvény politikai célt szolgál: a magyarellenesség szitását, a többségi szlovák nyelv kiterjesztését, a magyar nyelv, és ezáltal a magyar kultúra és identitás elsorvasztását, é,,. végül, az őshonos magyar közösség asszimilációját.

A nyelvtörvény elfogadásával, többek között, Szlovákia sérti a szólás-szabadság normáit, az egyenlőség és tolerancia alapelveit, és megszegi több nemzetközi kötelezettségét, amit az európai intézményekben tagságával felvállalt.

A mi feladatunk, vagyis, kötelességünk, mint amerikai magyarok, hogy tájékoztassuk az amerikai döntéshozókat – a Külügyminisztériumot, a Nemzeti Biztonsági Tanácsot és a Kongresszus egyes tagjait – a Szlovák nyelvtörvény diszkriminatív és büntető jellegéről, s azoknak következményeiről.

Ezért az Amerikai Magyar Koalíció (Koalíció), a Szlovákiai Magyarok Nemzeti Bizottsága (NCHS) és a Magyar Emberi Jogok Alapítványa (HHRF) közös nyilatkozatot bocsátott ki Washingtonban, melyben élesen elítéltük a nemrégen elfogadott, kisebbségellenes szlovákiai nyelvtörvényt. A nyilatkozatban arra szólítjuk fel az amerikai döntéshozókat, kivált azok, akik érdekeltek és foglalkoznak a Kelet- Közép európai régió országaival, hogy sürgessék a szlovákiai vezetőket, vonják vissza az állami nyelvtörvény hátrányosan megkülönböztető rendelkezéseit, és a törvényt olyan formában alkossák újra, amely valódi egyenlőséget biztosít a kisebbségi nyelvek és az államnyelv között, és összhangban van Szlovákia nemzetközi kötelezettségeivel.

Kedves Barátaim – Ahogy itt körülnézek, látom és érzem: sokan vagyunk, és együtt nagy erőt alkotunk. Meggyőződésem, hogy célunkat el fogjuk érni.

Megjegyzés

Az Amerikai Magyar Koalíció Nyilatkozata a kisebbségellenes szlovák nyelvtörvényről ITT olvasható.


Kapcsolódó írás:
A dunaszerdahelyi nagygyűlés összefoglalója