Emlékezetes ünnepség színhelye volt 2009.szeptember 20-án, vasárnap a rimaszombati református templom.
Építésének 100. évfordulója alkalmából átadták Ferenczy István felújított sírkamráját.
Helyet kapott benne egy állandó kiállítás „Ferenczy István és Rimaszombat” címen. A Református Tudományos Gyűjtemények által készített kiállítás bemutatja azt az utat, amely a szülővárosból – Bécsen, Rómán, majd negyedszázadnyi budai működés után a szülővárosba vezetett. Megismerkedhet a látogató az újratemetés körülményeivel, annak kezdeményezőjével, Beöthy Zsigmonddal, és korabeli szereplőivel. Találkozunk a tanítvány Izsó Miklóssal, s megismerjük a gyűjtő Ferenczy Istvánt (Rimaszombatban őrizték félszázadon át Leonardo da Vinci egyetlen szobrát, az Ágaskodó lovast), s betekintést nyerhet a látogató a helyi Ferenczy-kultusz újabb kori történetébe is.
Megnyitóbeszédében B. Kovács István utalt a Ferenczyvel szembeni adósságainkra, egy modern nagymonográfia szükségességére, valamint a szarkofágján lévő Haldokló Eurydiké szobrának a restaurálására is.
Ezt követően került sor a VII. Gömöri Egyházmegyei Kórustalálkozóra, melyen 17 kórus vett részt.
Zárásként, a Kálvin-év jegyében, a nagy reformátor jelmondata (Soli Deo gloria – Egyedül Istené a dicsőség) a kórusok közös előadásában, több száz torokból csendült fel, Lévay Tibor karnagy vezényletével. Lévay Marek Adrienn a részben már felújított orgonán a 42. zsoltár variációját Fasang Árpád feldolgozásában, valamint J. S. Bach: D-moll toccata és fúga c. művének fináléját adta elő. Zárásként a Himnusz hangzott el.
Nem szokványos ünnep volt Rimaszombatban. Jóval több annál! A gömöri reformátusság nagy seregszemléje zajlott le vasárnap. Az ünnepség szeretetvendégséggel ért véget. Itt jelentették be, hogy a jövő évi kórustalálkozó Losoncon lesz.
Felvidék Ma, Molnár Zsuzsa, EM