Nyílt levélben tiltakozik Gašparovič erdélyi látogatása alkalmával a felvidéki magyarellenes politika ellen az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI).
Nyílt levél Ivan Gašparovič felvidéki köztársasági elnök részére

Tisztelt Elnök Úr!

Őshonos magyarokként köszöntjük ősi földünkön, ha már Erdélybe látogatott, mert, Önnel ellentétben, hisszük, hogy egy közjogi méltóság szabadon átlépheti az 1920 óta létező határokat mindenféle kellemetlenség nélkül, bár mi nem tulajdonítunk nekik túl nagy jelentőséget, és ezt javasoljuk Önnek is.
Ugyanakkor nekünk is jogunk van véleményt mondani egy másik trianoni utódállam politikájáról, hiszen a felvidéki magyarok testvéreink, s nem egészen 90 éve az egész szóban forgó területet Magyarországnak hívták a Felvidéktől a Partiumon át a Székelyföldig.
Az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) országos szervezete tiltakozik az ellen, hogy egy, az ezeréves magyar állam területén létrehozott műállam egy magyar nemzetrészt minden téren elnyomjon és folyamatosan megalázzon. Tűrhetetlennek tartjuk, hogy egy magát demokratikusnak mondó EU-tagállam mind a mai napig magáénak vallja a Beneš-dekrétumokat, melyek kollektív bűnösnek kiáltanak ki egy népet, csak azért, mert élni akar!
Nem szabad azonban elfeledkeznünk a nemrégiben elfogadott szégyenteljes nyelvtörvényről sem. Szerencsés helyzetben van azonban elnök úr, hiszen a felvidéki jogrend szerint csak súlyos büntetés terhe alatt szólalhatna meg ékes anyanyelvén Erdély- és Románia-szerte. Igaz, nagyjából ennyi a mi „kiváltságunk” is, hiszen az erdélyi magyarság sem gyakorolhatja közösségi jogait – de ez már a mi harcunk.
Elnök úrnak ugyanakkor tudtára adjuk, a „Minden magyar felelős minden magyarért” hitvallás jegyében figyelemmel követjük egymást követő magyarellenes intézkedéseiket, és belső-magyarországi testvéreinkkel együtt (jeleznénk, az erdélyi magyarság létszáma közel fele az Ön országa szlovák nemzetiségű lakosságának) várjuk a magyarázatot a dunaszerdahelyi állami szervezésű magyarverésre, Malina Hedvig meghurcolására, Sólyom László kitiltására, és hosszan sorolhatnánk.
Elnök úr, ifjúsági szervezet vagyunk, de többségünk idősebb, mint Szlovákia. Javasoljuk, vegyen példát az ezeréves Erdélyben egészen 1920-ig megszokott etnikai és vallási türelmességről, és hazatérve buzdítsa népét arra, hogy törekedjen békességben élni azokkal, akiktől országot „kölcsönzött” magának.

Az Önnek kijáró tisztelettel,

az Erdélyi Magyar Ifjak nevében,

Soós Sándor elnök

Kolozsvár, 2009. október 16.

Felvidék Ma, kuruc.info