Október 14-én a kassai Löffler Múzeumban bensőséges rendezvényre került sor. Dr. Gyüre Lajos, nyugalmazott gimnáziumi tanár két könyvét mutatta be a szépszámú érdeklődő közönségnek. Az egyik az Alsószoknya alkonya (Madách-Posonium), a másik címe: Hol kél fel a Nap (Lilium Aurum).

Akár úgy is tűnhetne, hogy az első valamilyen erotikus divattörténettel foglalkozik, a másik meg a csillagászat területére kalandozik.
Dr. Gyüre Lajos (*1931) tanár és költő bemutatott kötetei azonban nem erről szólnak. Az előbbi alcíme rögtön tájékoztatja az olvasót: Írók és költők a Kassai Naplóban, Szöveggyűjtemény és bibliográfia. Tőzsér Árpád felelős szerkesztőként úgy vélte, nem lenne jó ilyen száraz címet adni a kötetnek, s Ady Endre az előbbi címmel azonos költeménye egy újsághír nyomán keletkezett. „Párisból az a hír érkezik, hogy a női toilette egy becses és kedvelt darabját, az alsószoknyát, a divat száműzni fogja.” S így elsiratja: „Bár nem sokat láttunk belőle,/ Elég volt egy keskeny szegély,/ Hogy a fejét már elveszítse/ Egy-egy tüzesvérű legény.” „Oh, mit vétett az alsószoknya,/ Hogy eldobják kegyetlenül,/ Száműznek már minden magasztost,/ Amin az ifju-szív hevül?”
A Kassai Napló (KN) elődjét Felső-Magyarországnak hívták. De a cseh megszállás után már nem lehetett e név alatt megjelennie. A lapot a kassai Glóbusz kiadó adta ki, mely 1929-ben szűnt meg. Akkoriban a lapok vasárnap megjelentek, de hétfőn nem. A KN viszont hétfőn is megjelent. A KN irodalmi mellékletet adott ki hetente 16 vagy 32 oldalon, s így bőségesen adhatott helyet az irodalmi kritikáknak, verseknek és novelláknak. Itt jelentetett meg írásokat Móricz Zsigmond. Kritikát írt Ignotus, József Attila 20 verse jelent meg.
Amikor Gyüre tízéves munkájának gyümölcsét ismertette az érdeklődők előtt, elmondta, amikor összehasonlította az alkotások szövegét a Magyarországon megjelentekkel, kiderült, számos esetben azok eltérnek egymástól. A versek esetében gyakorta szinte csak a cím ugyanaz, a Kassán napvilágot látott novellákban olyan mondatok is szerepelnek, melyek később kimaradtak.
A lap irodalmi mellékletének színvonala azután csökkent, hogy Győry Dezső és Dzurányi László a Prágai Magyar Hírlaphoz szerződött. Keller Imre már dilettáns írókat vonultatott föl, majd a lap megszűnt.
A kötet egy bevezető tanulmányt, majd szöveggyűjteményt tartalmaz, ahol egymás után sorjáznak az írások. A végén magyarországi és emigráns szerzők bibliográfiáját adja meg. A kötetben a ma már ismeretlenség homályába került irodalmárokon kívül, szerepel Ady Endre, szokatlan hangvételű írással Juhász Gyula, Babits Mihály, Falu Tamás, Heltai Jenő, Herczeg Ferenc, Karinthy Frigyes, Kosáryné Réz Lola, Kosztolányi Dezső, Krúdy Gyula, Tóth Árpád és Zilahy Lajos is.
A szerző elmondta, egy következő kötetben majd bemutatja a hazai szerzőket, akik a KN-be írtak, hiszen nagyon fontos, hogy nevük ne merüljön feledésbe.
Majd meséskönyvét mutatta be azzal, hogy ezt hat évestől 90-ig mindenkinek ajánlja s elmondott egy „szürrealista”, vagy éppen abszurd mesét.

Felvidék Ma, Balassa Zoltán


Gyüre Lajos


Gyüre Lajos: Hol kél fel a nap?


Gyüre Lajos: Az alsószoknya alkonya