A Jópásztor Imakilenced 8. állomására október 10-én került sor Máriavölgyben. A szervezők imaszándékukkal a felvidéki magyarok számára idén is meghirdetett Mária-zarándoklathoz kapcsolódtak, amelynek egykor maga Esterházy János volt a kezdeményezője.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Remény katolikus hetilap és a máriavölgyi Getszemáni Vigasztaló Testvérek kongregációja szervezésében került megrendezésre a zarándoklat. Idén a Jópásztor Alapítvány, a Pázmaneum Társulás és a Magyarok Nagyasszonya, Világ Győzelmes Királynője Szent Korona Lovagrendjének Felvidéki Rendtartománya is csatlakozott a zarándoklathoz, s buzdította a papokat és híveket a részvételre valamint a közös imára.

Idén is több ezer hívő zarándokolt az ősi kegyhelyre, amelyet egykor Nagy Lajos király alapított. Nemcsak felvidéki katolikusok vettek részt a zarándoklaton, hanem mintegy háromszáz magyarországi hívő is érkezett a Szent Korona Lovagrend balassagyarmati tagjainak vezetésével, akiket három lelkiatya is elkísért.
Magyarok Nagyasszonya tiszteletére ajánlották fel az ünnepi szentmisét, amelynek főcelebránsa és szónoka Mons. Orosch János nagyszombati segédpüspök, a magyar hívek általános helynöke volt. A püspök atya prédikációjában a magyar hitvallók példájáról szólt, kiemelve azoknak a hitvalló papoknak az áldozatát, akik a diktatúra éveiben is hűségesen szolgálták az Egyházat. Buzdította a jelenlevőket, hogy imádkozzanak magyar papi hivatásokért és segítsék papjaikat szent szolgálatukban.
A szakadó eső ellenére a hívek lelkesen hallgatták a püspök atya útmutatását és buzgón imádkozva énekelve vettek részt az ünnepi szentmisén és az azt követő keresztúton is.

A Jópásztor Imakilenced következő állomására november 15-én Zsitvabesenyőn kerül sor, ahol 2005-ben az Imakilencedek sorozata kezdődött. A záró 9. állomáson szentmisét Mons. Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök mutatja be.

Felvidék Ma, Pázmaneum